• Raport

  • Niezależny raport - S4E S.A.

   serwery

   Początki historii krakowskiego przedsiębiorstwa działającego w segmencie IT sięgają 2000 roku. Przez kilkanaście lat funkcjonowania Spółka została wyróżniona wieloma nagrodami, m.in. trzykrotnie przyznano jej tytuł Gazeli Biznesu, w 2011 roku trzeci raz z rzędu znalazła się w gronie Diamentów Forbesa, a ostatnio zdobyła pierwsze miejsce w rankingu najbardziej wartościowych spółek NewConnect sporządzonego przez gazetę Puls Biznesu. Podmiot zadebiutował w alternatywnym systemie obrotu w sierpniu 2007 roku.

   więcej

  • Czy zmiana Parkietu pomaga spółkom?

   Paradise

   Wiele spółek deklaruje, że rynek NewConnect jest dla nich tylko przystankiem w drodze na główny parkiet GPW. Dotychczasowa historia jednak na to nie wskazuje. Do tej pory na rynek regulowany GPW przeniosło się zaledwie 17 spółek.

   więcej

 • Z rynku

 • Felieton

  • Relacje Inwestorskie prowadzone z wieży z kości słoniowej

   slon

   Zrobiłem ostatnio przegląd jakie narzędzia relacji inwestorskich wykorzystują francuskie spółki publiczne. W szczególności starałem się zwrócić uwagę na to, co te spółki robią, aby komunikować się  z inwestorami indywidualnymi. Rozmach działań podejmowanych przez tamtejszych liderów rynku wgniótł mnie w fotel.

   więcej

  • Sytuacja finansowa podstawą wyboru emitenta obligacji

   lornetka

   Lokując kapitał w instrumentach dłużnych, należy dokładnie zweryfikować sytuację finansową emitenta. Prognoza przygotowana na tej bazie pozwoli oszacować ryzyko ewentualnej niewypłacalności po upływie terminu zapadalności obligacji. 

   więcej