• Komunikaty Emitentówmarketdata

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 3 września 2012 r. do 16 września 2012 r.

 

3 września 2012 r.

InteliWISE

 

Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu podpisanej umowy z Urzędem Miasta Łomża, której przedmiotem jest zaimplementowanie wirtualnego urzędnika opartego o rozwiązanie wirtualnego doradcy. Umowa zobowiązuje także Emitenta do uruchomienia systemu konwersacyjnego Wirtualny Urzędnik (w języku polskim) wraz z systemem wyszukiwania kontekstowego, a także do świadczenia usługi wsparcia przez okres 36 miesięcy.

 

4 września 2012 r.

Calesco

 

Emitent poinformował o podpisaniu umowy z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym NR1 w Szczecinie na kompleksową obsługę oraz stałą konserwację urządzeń i wyposażenia dwóch obiektów: Kotłowni gazowo-olejowej łącznie z aparaturą sterowniczą w budynku kotłowni i na węźle cieplnym szpitala oraz Spalarni Odpadów Medycznych z aparaturą sterowniczą i kontrolno-pomiarową w budynku spalarni SPSK 1 w Szczecinie. Wartość powyższej umowy wynosi 1.688 tys. zł brutto.

 

5 września 2012 r.

Photon Energy


Zarząd Spółki powziął informację o podpisaniu umowy z W.A.B. Consult Ltd, której przedmiotem była sprzedaż przez Emitenta 100% udziałów w spółkach Photon Import s.r.o., Photon Trading s.r.o oraz Photon Engineering s.r.o. za całkowitą sumę CZK 599 tys..Decyzja ta jest wyrazem zakończenia działalności Emitenta polegającej na sprzedaży hurtowej technologii PV oraz działalności inżynieryjno-budowlanej w Czechach.

 

6 września 2012 r.

Ekopol Górnośląski Holding


Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu umowy dotyczącej obsługi paliwowo-logistycznej mikrostacji paliw w Częstochowie. Czas obowiązywania umowy wynosi 48 miesięcy z możliwością jej przedłużenia, a łączna przewidywalna wartość przychodu z zawartego kontraktu to 6.600 tys. złotych netto.

 

7 września 2012 r.

Navimor-Invest


Zarząd Spółki poinformował o zawarciu umowy z firmą Povodí Vltavy. W związku z powyższym Emitent w konsorcjum z HABAU CZ s.r.o. zrealizuje zadania p.n. „Przeciwpowodziowa ochrona miasta Beroun”. Termin zakończenia prac to 30 wrzesień 2013 r., a wartość umowy wynosi 115.900 tys. CZK netto, w tym udział  Emitenta wynosi 40%.

 

10 września 2012 r.

Aedes


Emitent powziął informację o zawarciu umowy ze spółką Prem sp. z o.o., której przedmiotem jest budowa osiedla mieszkaniowego w zabudowie mieszanej: wielo i jednorodzinnej, położonego w Zabrzu. Rozpoczęcie prac rozpocznie się dnia 18 września 2012 r., a termin wykonania projektu to 30 września 2014 r. Wartość przedmiotu umowy wynosi ponad 9.000 tys. zł netto.

 

11 września 2012 r.

Hefal Serwis


Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu zlecenia na kompleksową dostawę i montaż zadaszenia Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej. Szacunkowa wartość projektu to 2.885 tys. zł.

 

12 września 2012 r.

BGE


Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu umowy, której przedmiotem są dostawy oleju rzepakowego pochodzącego spoza terytorium Unii Europejskiej. Szacunkowa wartość obrotu, jaki spółka BGE S.A. osiągnie z tytułu zawarcia tego kontraktu do końca roku 2012 to ok. 50.000 tys. zł.

 

Opracowanie:


CertusCapital