• Czy zmiana Parkietu pomaga spółkom? 

Paradise

Wiele spółek deklaruje, że rynek NewConnect jest dla nich tylko przystankiem w drodze na główny parkiet GPW. Dotychczasowa historia jednak na to nie wskazuje. Do tej pory na rynek regulowany GPW przeniosło się zaledwie 17 spółek.

 

Rynek NewConnect od początku swojego istnienia miał stać się dla wielu spółek jedynie etapem przygotowawczym przed pojawieniem się na GPW. Firmy miały najpierw debiutować w ASO ze względu na szybszą ścieżkę wejścia czy niższe koszty. Pobyt na małej giełdzie miał być jedynie etapem nauki funkcjonowania jako podmiot publiczny i stanowić podwalinę do późniejszego przeniesienia notowań na główny parkiet.

 

Po pięciu latach istnienia Alternatywnego Systemu Obrotu można stwierdzić, że teoria zakładająca, że mała giełda jest głównie trampoliną do przejścia na GPW, jest nieprawdziwa. Spora część spółek, które mogłyby przenieść się na rynek regulowany, nie ma takiego posunięcia w planach na najbliższą przyszłość. W związku z tym mała giełda może stać się dla nich docelowym rynkiem pobytu.

 

Droga nie dla wszystkich

Zmiana systemu notowań jest możliwa dla spółek o kapitalizacji wynoszącej co najmniej 12 mln euro, które notowane były na rynku NewConnect przynajmniej przez 6 miesięcy. Kandydaci do zmiany parkietu powinni spełnić także kryterium płynnościowe (25-proc. free float).

Uprawniającą do przejścia na GPW kapitalizację osiąga w ostatnim czasie ok. 40 spółek Gorzej wygląda kryterium płynnościowe. Spełniają je nieliczne spółki. Większość z tych podmiotów musiałaby więc przeprowadzić ofertę nowych akcji w celu zwiększenia liczby papierów w wolnym obrocie.

 

Liderzy NewConnect

Utworzenie indeksu NC Lead miało na celu wyłowienie spośród spółek notowanych na NewConnect podmiotów, które mają największe szanse na przeniesienie notowań na GPW. Aktualnie NC Lead składa się zaledwie z 6 spółek: ATON-HT, EGB Investments, e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa, Internity, Mabion i Telestrada.

 

Do tej pory notowania z NewConnect na GPW przeniosło zaledwie 17 spółek. Podmioty te zostały zaprezentowane w tabeli 1. 14 z nich zmieniło parkiet notowań w latach 2010-2011. W 2012 roku taki krok uczyniła do tej pory jedynie spółka Mo-BRUK. Jedynie 3 podmioty zdecydowały się poprzedzić zmianę parkietu notowań emisją dodatkowych akcji. Uczyniły to: LST Capital, Tesgas, Krynicki Recykling i Trans Polonia.

 

Tabela 1. Zestawienie spółek, które przeszły z NewConnect na GPW

 

Lp.

Spółka

Data debiutu na NC

Data przejścia na GPW

Oferta publiczna [mln zł]

1

M.W. Trade

28.09.2007

19.12.2008

brak

2

Centrum Klima

27.05.2008

06.01.2009

brak

3

Fast Finance

06.05.2008

30.03.2010

brak

4

Pragma Inkaso

14.04.2008

14.05.2010

brak

5

LST Capital

13.08.2008

26.05.2010

12,75

6

Tesgas

08.07.2009

21.07.2010

62,35*

7

Krynicki Recykling

14.02.2008

26.10.2010

14,70

8

Trans Polonia

12.09.2008

25.11.2010

4,18

9

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne

18.05.2009

01.12.2010

brak

10

Eko Eksport

16.07.2009

28.12.2010

brak

11

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Wadex

03.06.2008

12.01.2011

brak

12

Euroimplant

18.03.2008

29.03.2011

brak

13

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

11.09.2008

30.03.2011

brak

14

Grupa ADV

09.10.2007

13.04.2011

brak

15

Dom Maklerski WDM

30.08.2007

19.07.2011

brak

16

IQ Partners

04.12.2007

11.10.2011

brak

17

Mo-BRUK

29.06.2010

25.04.2012

brak

 * W tym 4,35 mln zł z oferty sprzedaży dotychczasowych akcji

Źródło: NewConnect.info na podstawie newconnect.pl

 

Ceny akcji nie rosną

 

Powszechnie uważa się, że przenosiny spółek z NewConnect na główny parkiet GPW przyniosą liczne korzyści jak np. wzrost ceny czy zwiększenie płynności. Do wzrostu cen może przyczynić się mniejsze ryzyko wynikające z większej płynności czy z większej restrykcyjności obowiązków informacyjnych. Większe zainteresowanie inwestorów daną spółką powinno pozytywnie zadziałać na kształtowanie się kursu jej akcji.

 

Tabela 2. przedstawia, jak zachowywały się kursy akcji w pierwszym dniu notowania na GPW. Tylko w przypadku pięciu spółek cena zamknięcia w dniu debiutu na głównym parkiecie okazała się wyższa niż cena zamknięcia w ostatnim dniu obecności na NewConnect. Jedynie Centrum Klima zyskała aż 55 proc. W przypadku dziesięciu spółek nastąpiła przecena. Pragma Inkaso i IQ Partners zakończyły debiut na GPW na dwucyfrowych minusach.

 

 

Tabela 2. Zmiana wartości akcji w dniu debiutu na GPW

Lp.

Spółka

Cena zamknięcia na ostatniej sesji na NC [zł]

Cena zamknięcia na pierwszej sesji na GPW [zł]

Zmiana wartości w pierwszym dniu na GPW [%]

1

M.W. Trade

2,63

2,48

-5,70%

2

Centrum Klima

7,10

11,00

54,93%

3

Fast Finance

1,12

1,06

-5,36%

4

Pragma Inkaso

15,70

13,00

-17,20%

5

LST Capital

1,53

1,42

-7,19%

6

Tesgas

15,70

15,85

0,96%

7

Krynicki Recykling

4,00

3,87

-3,25%

8

Trans Polonia

8,69

9,00

3,57%

9

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne

9,99

9,50

-4,90%

10

Eko Eksport

8,50

8,25

-2,94%

11

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Wadex

12,15

12,08

-0,58%

12

Euroimplant

0,54

0,58

7,41%

13

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

3,33

3,25

-2,40%

14

Grupa ADV

15,58

15,70

0,77%

15

Dom Maklerski WDM

0,60

0,60

0,00%

16

IQ Partners

2,18

1,88

-13,76%

17

Mo-BRUK

99,00

99,00

0,00%

Źródło: NewConnect.info na podstawie newconnect.pl

 

Słabe zachowanie kursów akcji po debiucie na GPW wynika z faktu, że inwestorzy wiedzieli o przenosinach już od dłuższego czasu i nabyli akcje wcześniej. Analizując dwa okresy – ostatnie trzy miesiące pobytu na NewConnect i pierwsze trzy miesiące obecności na GPW, widać wyraźnie, że pobyt na głównym parkiecie nie zawsze służy notowaniom. Tylko sześć spółek odnotowało lepszą stopę zwrotu na GPW niż na NewConnect. W trakcie pierwszego kwartału pobytu na rynku regulowanym zaledwie dwie spółki zyskały na wartości. W przypadku niektórych spółek skala przeceny była bardzo znaczna – traciły nawet blisko połowę wartości.

 

Analizując dane zawarte w tabeli 3., widać, że jeżeli ceny akcji rosną to prędzej w trakcie ostatnich miesięcy pobytu na małej giełdzie. Inwestorzy wiedzą o zamiarach zmiany parkietu od dłuższego czasu i systematycznie zwiększają zaangażowanie z myślą o lepszych czasach, które mają nadejść wraz z debiutem spółki na GPW. Debiut na dużym parkiecie często kończył się jednak dotkliwą weryfikacją w dół cen osiągniętych w końcówce notowań na małej giełdzie.

Tabela 3. Zmiana wartości akcji spółek przechodzących z NewConnect na GPW

Lp.

Spółka

Stopa zwrotu [%]

za ostatnie 3 miesiące na NC

za ostatni miesiąc na NC

za pierwszy miesiąc na GPW

za pierwsze 3 miesiące na GPW

1

M.W. Trade

-30,79%

-6,07%

-31,56%

-49,43%

2

Centrum Klima

-40,83%

-20,85%

-1,41%

4,93%

3

Fast Finance

93,10%

15,46%

-31,25%

-49,11%

4

Pragma Inkaso

6,08%

-6,27%

-0,57%

-0,64%

5

LST Capital

21,43%

-4,38%

-33,99%

-20,26%

6

Tesgas

18,94%

-3,98%

1,21%

1,27%

7

Krynicki Recykling

-6,98%

2,83%

-2,75%

-5,00%

8

Trans Polonia

-30,48%

-21,36%

-1,04%

-3,57%

9

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne

4,17%

25,98%

20,12%

-0,90%

10

Eko Eksport

37,10%

0,00%

-12,94%

-7,65%

11

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Wadex

-14,86%

-9,67%

-1,23%

-5,27%

12

Euroimplant

-14,29%

-6,90%

-22,22%

-31,48%

13

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

1,83%

0,91%

0,30%

-18,92%

14

Grupa ADV

21,25%

5,70%

-3,72%

-13,99%

15

Dom Maklerski WDM

-34,78%

-22,08%

-35,00%

-30,00%

16

IQ Partners

-18,66%

15,96%

-16,97%

-7,80%

17

Mo-BRUK

1,07%

-1,69%

-24,70%

-35,25%

Źródło: NewConnect.info na podstawie gpwinfostrefa.pl

 

To tylko fragment artykułu. Przeczytaj całość w Przewodniku na 5-lecie NewConnect. Publikacja do nieodpłatnego pobrania pod adresem www.newconnect.info/przewodnik.

 

PrzewodnikNC

 

 

Opracowanie:

 

NewConnect.info