• Statystyki rynkoweStatystyka rynku NewConnect w okresie od 3-wrz-2012 do 14-wrz-2012.


NCIndex na zamknięciu w dniu 14 września 2012 r. osiągnął poziom 35,03 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni zyskał na wartości o 1,4%. W analogicznym okresie rosły również indeksy rynku regulowanego – sWig80 - o 1,4%, mWig40 o 4,6%, a Wig20 o 7,0%. Za granicą amerykański DIJA zyskał 3,8%. Wolumen wymiany walorami na polskim ASO wyniósł ponad 95 mln akcji, a wartość handlu osiągnęła poziom 36 mln zł.

 

NCIndex

 

Nazwa spółki Wzrost (w %)
INVENTI 157%
OEM 134%
LESNERUNO 118%
STERGAMES 104%
KOMFORTKM 100%
DORADCY24 100%
BGE 88%
DXD-PDA 85%
REKLAPL 80%
GUARDIER 79%
Nazwa spółki Spadek (w %)
MONTUHOLD -50%
VENITI -46%
C2A -46%
PHARMENA -43%
ASSETUS -37%
GREENENER -37%
COOLMARK -36%
KINOMANIA -35%
OPTONET -29%
TAMEX -29%
Nazwa spółki Obrót (w tys. zł)
ZWG 4 829
LESNERUNO 965
BABY 913
PSWCAPITA 862
FORPOSTA 834
ATONHT 797
AZTEC 727
INVENTI 678
PLASMA 674
ONICO kursu akcji.

 

 

 

W opisywanym okresie wzrost zanotowały 164 spółki, wartość rynkowa 96 nie zmieniła się, a 154 odnotowały spadek kursu akcji.

 

Najwięcej można było zyskać inwestując w walory następujących podmiotów:

 

  • Inventi – w dniu 04.09.2012 r. Zarząd Spółki ogłosił zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał;
  • Ostatniemiejsca.pl –  na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;
  • Leśne Runo – w dniu 3.09.2012 r. uchwałą nr 5 Rady Nadzorczej Leśne Runo S.A. na stanowisko Wiceprezesa Spółki został powołany Pan Waldemar Dużyński.

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek ZWG, Leśne Runo i Baby.

 

Największe spadki zanotowały akcje następujących firm:

 

  • Montu Holding – w dniu 31.08.2012 r. wygaśnięciu uległa umowa z Lema Finance Sp. z o.o. - Autoryzowanym Doradcą Spółki;
  • Veniti Zarząd Spółki poinformował w dniu 17.09.2012 r., że związku z informacją o ogłoszeniu niewypłacalności przez Pana Pawła Muszyńskiego, z którym spółka zawarła umowę dot. przejęcia marki 5 Stars Club Business Travel, rozważa renegocjowanie warunków tejże umowy. O zawarciu umowy spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 roku.;
  • Call2action – w dniu 6 września 2012 roku rezygnację z pełnionych funkcji w Zarządzie Spółki złożyli Pan Szymon Pikula i Pan Michał Maciuk

 

 

 

Opracowanie:

 

CertusCapital