• eBiuletyn NewConnect – Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

  Elektroniczny Biuletyn NewConnect jest wspólnym przedsięwzięciem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Jego głównym celem jest zapewnienie inwestorom niezależnych treści analitycznych, materiałów edukacyjnych oraz informacji o emitentach i przyszłych debiutantach, które ułatwią im podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz zrozumienie mechanizmu działania rynku NewConnect.

   

  Misją eBiuletynu jest upowszechnienie możliwości inwestycji i zarabiania realnych pieniędzy przez inwestorów indywidualnych. Dodatkowo poprzez realizację podstawowych celów chcemy wesprzeć spółki na rynku NewConnect. Dzięki umożliwieniu kontaktów z inwestorami i zwiększeniu rozpoznawalności na rynku i zainteresowanie jego rozwojem będzie systematycznie wzrastać.

   

  Forma

   

  Biuletyn NewConnect jest cyklicznie publikowanym elektronicznym newsletterem, który jest rozsyłany do subskrybentów w każdą środę. Dodatkowo wraz z WSEInfoEngine publikujemy raporty z debiutów spółek na rynku. Biuletyn jest także dostępny na stronie www.ncbiuletyn.pl

   

  Odbiorcy

   

  Odbiorcami eBiuletynu są osoby, które wyraziły chęć subskrypcji. Oznacza to, że baza danych jest doskonale dobrana i składa się tylko i wyłącznie z osób, które są zainteresowane otrzymywaniem informacji z rynku. Niewątpliwym atutem jest stale rozrastająca się baza danych inwestorów, która liczy sobie już ponad 6500 osób!

   

  Treści merytoryczne

   

  Podstawowym filarem eBiuletynu jest działalność edukacyjna oraz dostarczanie treści analitycznych, pozwalających zrozumieć aktualną sytuację rynkową, zdobyć niezbędne umiejętności oraz poznać lepiej realia rynku NewConnect. Kluczowym elementem są artykuły tworzone przez autoryzowanych doradców oraz ich analityków – znawców rynku kapitałowego i środowiska związanego z ASO. Artykuły te dotyczą zarówno zagadnień czysto praktycznych, takich jak metody wyceny, statystyk rynku, komentarzy do raportów czy też stanowią syntezę najświeższych informacji.

   

  Propozycja współpracy

    

  • Wiadomości ze spółek
  • Oferujemy możliwość publikacji w Biuletynie NewConnect informacji ze spółek, tzn. dotyczących debiutu czy też planowanej emisji obligacji i/lub nowej serii akcji. Pragniemy zwrócić tu szczególną uwagę na działy takie jak „Spółka pod lupą”, „W drodze na NewConnect” czy też „W drodze na Catalyst”. Zamieszczane tam informacje docierają do szerokiego grona odbiorców, którzy mogą zdecydować się na zainwestowanie w akcje spółki lub zakup obligacji nowej emisji.

   Działy te są istotne ze względu na rosnące zainteresowanie rynkami NewConnect i Catalyst oraz zwiększającą się liczbę spółek notowanych. Artykuły te zapewniają dobry początek komunikacji na drodze spółka – inwestor.

    

  • Partnerstwo dla Autoryzowanych Doradców
  • Specjalnie dla podmiotów zaangażowanych w rozwój rynku oraz poważnie myślących o zwiększeniu rozpoznawalności, zapewniliśmy możliwość podjęcia stałej współpracy i objęcia partnerstwa przy tworzeniu biuletynu.

   Oznacza to ścisłą współpracę Stowarzyszenia oraz autoryzowanego doradcy i bezpośredni wpływ na rozwój biuletynu. Rozwiązanie to zwiększa rozpoznawalność, zapewnia większą kontrolę oraz wpływ na kształtowanie środowiska inwestorskiego w Polsce.

   Rozwiązanie takie omawiane jest indywidualnie dla każdego podmiotu, a ostateczna cena zależy od ustalonych warunków.

   

  Zapraszamy do współpracy!

   

  Reklama:

  Marcin Glądała

  mgladala@sii.org.pl

   

  Współpraca merytoryczna:

  Dagmara Kałdunek

  dkaldunek@sii.org.pl