• Raport z debiutu - EBC SolicitorsNazwa spółki: EBC Solicitors S.A.

Rok założenia: 2006 r.

Strona www: www.ebcsolicitors.pl

 

Data debiutu: 4 września 2012 r.

Sektor: Usługi finansowe

Ticker: EBC

 

Opis działalności: EBC Solicitors S.A. jest firmą doradczą specjalizującą się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Spółka posiada status Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect. W ramach swojej działalności Emitent oferuje prowadzenie i koordynacje całego procesu wprowadzania akcji na rynek NewConnect oraz świadczy usługi Autoryzowanego Droadcy dla spółek-emitentów tego rynku. Dodatkowo oferta Spółki obejmuje doradztwo prawne dla podmiotów gospodarczych z zakresu, m.in.: fuzji i przejęć czy sporządzania i negocjowania umów inwestycyjnych.

 

Kapitalizacja: 5 490 000,00 zł

Wielkość oferty: 2 000 000,00 zł

Koszty emisji: 6 150,00 /0,31%*

Przychody**: 2 715 061,37 zł

Zysk netto**: 578 341,42 zł

Kapitał własny: 1 980 663,56 zł

Cena/Zysk: ---

Cena/Wartość księgowa: 2,77

 

Kurs odniesienia: 2,00 zł

Kurs otwarcia: 2,10 zł

Kurs zamknięcia: 1,83 zł

Wolumen obrotu: 29 423 szt.

Autoryzowany Doradca: Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Animator: Dom Maklerski Banku BPS S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Vandonanco Limited 33,00%/33,00,%

Sperlein Limited 20,55%/20,55%

Adtidet Holdings Limited 8,97%/8,97%

Free float 37,48%/37,48%

 

*proc. wielkości oferty

** dane finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.

 

Opracowanie:

 

CertusCapital