• Revitum 

mainbuilding 

 

Autoryzowany Doradca

 

EBC Soloicitors S.A.

Nazwa spółki

 

 

Revitum S.A.

Dziedzina (sektor gospodarki)

 

Life Style

Przewidywany termin debiutu spółki na NewConnect

 

5 września 2012

WWW

 

www.inwestor.revitum.pl,

www.revitum.pl

Uwagi

     

Spółka nie robi emisji tylko notowanie

 

 

 źródło: GPW Media

 

Centrum Diagnostyki Organizmu REVITUM S.A., spółka sektora Life Style, działająca od 2008 i  posiadająca  sieć 20 placówek, zlokalizowanych w całym kraju.

 

StrukturaKapitalu

 

Spółka koncentruje działalność w dwóch obszarach intensywnie rozwijających się na całym świecie: biomedycyny i naturalnych suplementów diety. Branża biomedyczna jest gałęzią prężnie rozwijającą się w krajach rozwiniętych, w których klient jest świadomy znaczenia diagnostyki.

 

Revitum S.A. specjalizuje się w kompleksowej diagnostyce całego organizmu:

- diagnostyka i usuwanie przyczyn dolegliwości,

- indywidualnie dobierane terapie w oparciu o ponad 150  produktów,

- naturalne suplementy produkowane przy zastosowaniu biotechnologii.

 

PrognozaFinansowa

 

Obsługuje klientów indywidualnych, poszukujących praktycznych sposobów utrzymania zdrowia, dobrej kondycji fizycznej oraz pozbycia się dolegliwości zdrowotnych i chorób przewlekłych.


Revitum, w sposób ciągły komercjalizuje swoje usługi i buduje skalowalny model biznesowy. Dzięki odpowiedniej strategii Revitum rośnie niezwykle dynamicznie. Rok 2012 zostanie zamknięty na poziomie 280 procent przychodu ze sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego. Przychody pochodzą głownie z diagnostyki i sprzedaży suplementów.
Strategia ukierunkowała się bardzo mocno na Stałą Indywidualną Opiekę Zdrowotną. Strategia rozwoju spółki opiera się przede wszystkim na rozbudowie sieci oddziałów własnych i w konsekwencji do uzyskania możliwości dotarcia do jak największej grupy klientów. W założeniach są to miasta powyżej 100 tys. mieszkańców.

 

PrognozaFinansowa


Kierunki rozwoju to prowadzenie skomasowanych działań marketingowych oraz edukacyjnych w zakresie profilaktyki chorób oraz utrzymania zdrowia, promocję biomedycyny, skupiającej na wykrywaniu i eliminacji przyczyn chorób i dolegliwości. Ta część strategii jest długofalowa i ma zapewnić Spółce pozycję niekwestionowanego lidera medycyny ekologicznej w Polsce. Ostatni element to nowoczesne systemy obsługi klienta. Revitum integruje powyższe działania w jedną spójną całość.

 


StrukturaAkcjonariatu

 

Cel strategiczny Revitum - utrzymanie pozycji lidera rynku w Polsce i już w  przyszłym roku ekspansja na rynki zagraniczne, koncentrując się na trzech podstawowych obszarach działalności diagnostyce, terapii i edukacji klienta.

 

Opracowanie: 

 

GPWMedia