• Felieton

  • W poszukiwaniu obligacji

   fotolia.pl

   Inwestorzy indywidualni często skarżą się, że ciężko im zdobyć informacje o nowych emisjach obligacji na rynku Catalyst.

   więcej

 • Z rynku

 • Debiuty

  • Raport z debiutu - Fachowcy.pl Ventures

   Spółka Fachowcy.pl Ventures S.A. prowadzi serwis internetowy www.fachowcy.pl, który stanowi kompendium wiedzy o przedsiębiorcach oraz oferowanych przez nich produktach bądź usługach. Odbiorcami oferowanych przez Emitenta usług są klienci indywidualni oraz biznesowi.

   więcej

  • Raport z debiutu - Korporacja Budowlana Kopahaus

   Emitent prowadzi działalność zarówno usługową-handlową jak i produkcyjną koncentrując się w obszarze kompleksowej realizacji projektów budowlanych. Spółka specjalizuje się w budowie domów i obiektów technologii szkieletowej i zajmuje się wytwarzaniem komponentów do budowy domów jednorodzinnych i obiektów użyteczności publicznych wykorzystując ww. technologię.

   więcej

  • Raport z debiutu - M10

   M10 S.A. specjalizuje się w prowadzeniu działalności badawczej, rozwojowej i licencyjnej z zakresu automatów i algorytmów inwestycyjnych. Emitent zamierza tworzyć oraz wykorzystywać automaty inwestycyjne, działające w oparciu o algorytmy opracowane zarówno przez M10 S.A. jak i podmioty trzecie.

   więcej

  • Raport z debiutu - Partner Nieruchomości

   Partner Nieruchomości S.A. prowadzi działalność w trzech obszarach: wynajmu powierzchni biurowo-magazynowych, wynajmu terenów przemysłowych (gruntów, hal produkcyjnych) oraz kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek bądź w celu odsprzedaży.

   więcej