• W poszukiwaniu obligacjiInwestorzy indywidualni często skarżą się, że ciężko im zdobyć informacje o nowych emisjach obligacji na rynku Catalyst. Problem ten wynika ze specyfiki ofert pierwotnych w ramach, których dominują subskrypcje prywatne, a więc takie, które są ze swej natury skierowane do wąskiego grona inwestorów.

 

fotolia.pl

 

W całym 2011 roku na rynku Catalyst było 57 debiutów. Nowi emitenci wprowadzili łącznie do obrotu na wszystkich rynkach w ramach Catalyst obligacje o wartości nominalnej 6,89 mld zł, przy średniej wielkości oferty na poziomie 72,61 mln zł (w przypadku wyłączenia z analiz obligacji emitowanych przez banki, średnia wielkość oferty spada do 43,86 mln zł). Wśród zeszłorocznych debiutów ok. dwóch trzecich było poprzedzonych emisją w trybie oferty prywatnej.

 

Może to wynikać z faktu, że przeprowadzenie oferty publicznej wiąże się z większymi, bardziej rygorystycznymi wymaganiami. W większości przypadków, ten sposób oferowania obligacji wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego oraz jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Oferta publiczna daje jednak pewne benefity. Można ją skierować bowiem do dowolnego, większego niż 100 osób, grona odbiorców. Tym samym emitent zwiększa szansę dostrzeżenia swojej oferty i skutecznego sprzedania obligacji na rynku.

 

Oferta prywatna różni się tym, że można ja skierować do nie więcej niż 99 imiennie wskazanych inwestorów. Tak wąski krąg potencjalnych nabywców może być przyczyną problemów ze znalezieniem inwestorów. Istnieje jednak kilka sposobów na zdobycie informacji o spółkach planujących bądź już przeprowadzających ofertę. O ile bowiem szczegółowe informacje na temat emisji dystrybuowane są wyłącznie do wąskiego grona to informacje o zamiarze pozyskania kapitału z obligacji, informacje oraz komunikaty prasowe są dostępne dla wszystkich. 

Skutecznym, a zarazem niewymagającym zaangażowania, sposobem otrzymywania informacji o interesujących nas ofertach jest wpisanie adresu e-mail w formularzach kontaktowych dostępnych na stronach internetowych autoryzowanych doradców. Zapisanie się do bazy inwestorów pozwoli na otrzymanie informacji o aktualnych emisjach organizowanych przez danego doradcę, przesłanie do potencjalnego obligatariusza prezentacji inwestorskiej (z podstawowymi informacjami) czy krótkiego teasera informacyjnego.

 

Oczywiście, z uwagi na ograniczenie ustawowe, szczegółowe informacje o ofercie nie są przesyłane od razu wszystkim zainteresowanym. W praktyce razem z pierwszymi wstępnymi informacjami o danym emitencie inwestor dostaje formularz zapisu na memorandum ofertowe, gdzie określa kwotę, jaką chce przeznaczyć na obligacje – pozwala to na wybór „największych” inwestorów tak, aby korzyści emitenta były jak największe.

Interesującym źródłem informacji o emisjach jest również „Baza Inwestorów” prowadzona przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Można się do niej zapisać na stronie stowarzyszenia. Niewątpliwą zaletą tej bazy jest możliwość otrzymywania informacji o ofertach przeprowadzanych przez różnych Autoryzowanych Doradców.

Rozwój rynku Catalyst, coraz większa liczba emisji oraz rosnące grono inwestorów zainteresowanych kupnem obligacji,  doprowadził do powstania serwisów internetowych wyspecjalizowanych w wyszukiwaniu i prezentowaniu ofert obligacji. Jednym z popularniejszych portali jest, funkcjonująca od 2010 roku, strona Corporatebonds.pl.


Opracowanie:


Grupa Trinity