• Raport z debiutu - M10Nazwa spółki: M10 S.A.

Rok założenia: 2011

Strona www: www.m10sa.pl

 

Data debiutu: 6 luty 2012 r.

Sektor: Informatyka

Ticker: M10

 

Opis działalności: M10 S.A. specjalizuje się w prowadzeniu działalności badawczej, rozwojowej i licencyjnej z zakresu automatów i algorytmów inwestycyjnych. Emitent zamierza tworzyć oraz wykorzystywać automaty inwestycyjne, działające w oparciu o algorytmy opracowane zarówno przez M10 S.A. jak i podmioty trzecie. Spółka planuje tworzyć grupy automatów, które umożliwiają osiągnąć wysoki stopień dywersyfikacji oraz stosunkowo niskie ryzyko przy stosunkowo wysokich zwrotach.

 

Kapitalizacja: 2 7000 000,15 zł

Wielkość oferty: 1 600 000,00 zł

Koszty emisji: 44 280,00 zł/2,77%*

Przychody**: 0,00 zł

Zysk netto**: -331 451,09 zł

Kapitał własny: 1 590 480,90 zł

Cena/Zysk: ---

Cena/Wartość księgowa: 1,78

 

Kurs odniesienia: 0,10 zł

Kurs otwarcia: 0,15 zł

Kurs zamknięcia: 0,15 zł

Wolumen obrotu: 960 346 szt.

Autoryzowany Doradca: EBC Solicitors S.A.

Animator: Copernicus Securities S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

IQ Partners S.A. 42,78%/42,78%

Michelson Investments Ltd. 31,67%/31,67%

Krzysztof Piotrzkowski 14,33%/14,33,%

Free float 11,22%/11,22%

 

*proc. wielkości oferty

**dane za okres od 7 marca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

 

Opracowanie:


Certus Capital