• Raport z debiutu - Partner NieruchomościNazwa spółki: Partner Nieruchomości S.A.

Rok założenia: 2008

Strona www: www.partnernieruchomosci.com.pl

 

Data debiutu: 16 luty 2012 r.

Sektor: Nieruchomości

Ticker: PRNA

 

Opis działalności: Partner Nieruchomości S.A. prowadzi działalność w trzech obszarach: wynajmu powierzchni biurowo-magazynowych, wynajmu terenów przemysłowych (gruntów, hal produkcyjnych) oraz kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek bądź w celu odsprzedaży. Emitent planuje pozyskiwać atrakcyjne nieruchomości również poprzez emisję akcji kierowaną do dotychczasowych jej właścicieli. Oferta Spółki skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Kapitalizacja: 6 600 000,00 zł

Wielkość oferty: 1 680 000,00 zł

Koszty emisji: 65 000,00 zł/3,87%*

Przychody za 2011 r.: 1 480 506,20 zł

Zysk netto za 2011 r.: 192 837,47 zł

Kapitał własny: 6 684 864,23 zł

Cena/Zysk: 34,23

Cena/Wartość księgowa: 0,99

 

Kurs odniesienia: 0,14 zł

Kurs otwarcia: 0,15 zł

Kurs zamknięcia: 0,11 zł

Wolumen obrotu: 1 396 819 szt.

Autoryzowany Doradca: ICF sp. z o.o.

Animator: Dom Maklerski BDM S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Partner-Finanse 80,00%/88,89%

T.Piec, R. Pawera sp.j. 20,00%/11,11%

Free float 0,00%/0,00%

 

*proc. wielkości oferty

 

Opracowanie:


Certus Capital