• Z życia spółekSpis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 6 do 19 lutego 2012 r.

 

fotolia.pl

 

06.02.2012 r.

Super Premium Cars

Zarząd Spółki powziął informację o otrzymaniu podpisanej umowy sprzedaży samochodu o wartości 1.250 tys. zł brutto.

 

08.02.2012 r.

SMT Software

Emitent poinformował o otrzymaniu pięciu obustronnie podpisanych umów z firmą EC Capital, których łączna kwota wynosi 5.510 tys. zł. W związku z ww. kontraktami Spółka zaprojektuje, wykona i dostarczy oprogramowanie będące przedmiotem pięciu umów o dofinansowanie. Koniec prac w związku z realizacją powyższych umów został przewidziany na grudzień 2013 r.

 

09.02.2012 r.

Fiten

Emitent poinformował o zawarciu przez spółkę zależną - „Bioelektrownia Przykona” sp. z o.o. z NFOŚiGW dwóch umów o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia "Budowa elektrowni biogazowej Przykona". Pierwsza umowa dot. dofinansowania w formie dotacji w ramach systemu zielonych inwestycji, a jej wartość to 4.544 tys. zł. Natomiast druga umowa dot. dofinansowania w formie pożyczki i opiewa na kwotę 10.873 tys. zł. Pożyczka zostaje udzielona na okres od 1 kwietnia 2012 r. do 20 grudnia 2026 r., a jej oprocentowanie wynosi: WIBOR 3M +50 punktów bazowych w skali roku.

 

10.02.2012 r.

Star Fitness

Emitent poinformował o zawarciu umowy ramowej z firmą Fabryka Formy S.A., której przedmiotem jest kompleksowa usługa w zakresie przygotowania i wyposażenia klubów fitness. Powyższy kontrakt obejmuje dostarczenie i instalację przez Emitenta na rzecz Fabryka Formy S.A. kompletnego wyposażenia fitness wraz z pakietem serwisowym. Szacunkowa wartość zawartego kontraktu wynosi 2.100 tys. zł netto.

 

13.02.2012 r.

KBJ

Zarząd Spółki poinformował o zawarciu umowy z firmą ATOS IT Solutions and Services sp. z o.o. W związku z ww. kontraktem Emitent wdroży na platformie Portalu Korporacyjnego SAP rozwiązania z zakresu zarządzania podróżami służbowymi, zaprojektuje i wykona procesy workflow, wykona elektroniczne formularze ocen pracowniczych oraz wsparcie technologiczne ww. obszarach. Realizacja umowy nastąpi w okresie luty – sierpień 2012 r., a jej wartość (z wyłączaniem prac dotyczących utrzymania serwisu) wynosi ok. 500 tys. zł netto.

 

15.02.2012 r.

Synkret

Emitent poinformował o zawarciu umowy z Przedsiębiorstwem Remontów Ulic i Mostów S.A., będąc generalnym wykonawcą zadania pn. "Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728". Emitent przystąpił do realizacji części ww. projektu, która jest związana z budową infrastruktury sanitarnej, wodociągowej i odprowadzania wód deszczowych dla całego projektu obwodnicy. Termin realizacji umowy mija 30 czerwca 2013 r., a łączna wartość ww. kontraktu wynosi ok. 12.580 tys. zł brutto.

 

16.02.2012 r.

PREFABET-BIAŁE BŁOTA

Zarząd Spółki poinformował o zawarciu umowy z firmą Wena Sport Faktory sp.j. Mirosław Kaczmarek Sławomir Rybka, której przedmiotem jest budowa „pod klucz” budynku usług sportu i rekreacji w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną. Emitent uznał ww. kontrakt za istotny ze względu na jego wartość, która w związku z zapisami zawartymi w umowie podlega tajemnicy handlowej.

 

Opracowanie:


Certus Capital