• Statystyka rynku NewConnect w okresie od 6 do 17 lutego 2012 r.NCIndex na zamknięciu w dniu 17 lutego 2011 r. osiągnął poziom 43,65 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni wzrósł o 3,8%. W analogicznym okresie zyskiwały również indeksy rynku regulowanego – sWig80 o 8,0%, mWig40 o 3,3%, Wig20 stracił natomiast 0,6%. Za granicą amerykański DIJA zwyżkował o 0,7%. Wolumen wymiany walorami na polskim ASO wyniósł ponad 243 mln akcji, a wartość handlu osiągnęła poziom 67 mln zł.

NCIndex

Rys. 1. NCIndex w okresie od 1 czerwca 2011 r. do 17 lutego 2012 r.

 

Nazwa spółki Wzrost (w %)
AD Astra Executive Charter 251%
BM Medical 195%
Igoria Trade 100%
Finhouse 99%
Hotblok 97%
ZWG 71%
IQ Medica 64%
Mobile Factory 62%
Internet Media Services 53%
Galvo 51%
    
Nazwa spółki Spadek (w %)
Grupa Jaguar -57%
Intercapital Property Development ADSIC -57%
ZOO Centrum -46%
Futuris -44%
Genesis Energy -36%
D.B.B. Green Energy -36%
Emporium -34%
Komfort-Klima -33%
4Studio -32%
Open-Net -29%
    
Nazwa spółki Obrót (w tys. zł)
ZWG 9 199
PSW Capital 4 858
Fachowcy.pl Ventures 3 513
DM TMS Brokers 2 451
Invista 2 246
VEDIA 1 952
Hurtimex 1 912
Marka 1 546
MEDICALgorithmics 1 370
LUG 1 218

W opisywanym okresie wzrost zanotowało 149 spółek, wartość rynkowa 54 nie zmieniła się, a 148 odnotowało spadek kursu akcji.

 

Najwięcej można było zyskać inwestując w walory następujących podmiotów:

 

  • AD Astra Executive Charter – w dniu 6 lutego 2012 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości  raport kwartalny za IV kwartał 2011 r; w dniu 08.02.2012 r. została podpisana umowa z inna spółką lotniczą na zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu (CAMO) jednego samolotu zleceniodawcy. Zarząd Emitenta przewiduje, że w wyniku realizacji umowy zostanie osiągnięty przychód w skali 5 lat w kwocie około 200 tys. zł netto.;
  • BM Medical –  w dniu 14 lutego 2012r. Spółka przekazała raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.;
  • Igoria Trade – w dniu 14 lutego 2012 r. Spółka przekazała raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.; tego samego dnia Zarząd Spółki poinformowal, że zgodnie z planem rozwoju Spółki zawartym w dokumencie informacyjnym rozpoczyna współpracę z serwisem BigChina.pl

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek ZWG, PSW Capital i Fachowcy.pl Ventures.

 

Największe spadki zanotowały akcje następujących firm:

 

  • Grupa Jaguar – w dniu 14 lutego br. Spółka opublikowała raport okresowy za IV kwartał 2011 r.;
  • Intercapital Proprty Development ADSIC w dniu 14 stycznia 2012 r. Spółka podała do publicznej wiadomości informacje na temat wypłat odsetek z tyt. obligacji wyemitowanych w dniu 3 grudnia 2007 r.;
  • ZOO Centrum – w dniu 14 lutego br. Spółka opublikowała raport okresowy za IV kwartał 2011 r.;

 

Opracowanie:

 

Certus Capital