• Aktualności

 • Spółka pod lupą

  • SMT Software

   Business

   SMT Software S.A. – Wrocławska firma z branży IT została założona w 2002 r., a w  kwietniu 2010 roku zadebiutowała w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. SMT Software jako dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo zostało nagrodzone m.in. tytułem Giełdowej Spółki Roku 2010 oraz tytułem Gazeli Biznesu w 2011 roku.

   więcej

 • Debiuty

  • Elkop Energy

   Elkop Energy S.A zajmuje się pozyskiwaniem i sprzedażą energii odnawialnej ze źródeł naturalnych, w tym przede wszystkim energii z wiatru. 

   więcej

  • Fly.pl

   Działalność Fly.pl S.A. opiera się na zarządzaniu podmiotem zależnym – Fly.pl sp. z o.o., który specjalizuje się w sprzedaży agencyjnej, dokonywanej w imieniu i na rzecz organizatorów turystyki. 

   więcej

 • Z rynku

  • Statystyki rynkowe

   statystyki

   Statystyka rynku NewConnect w okresie od 23-lip-2012 do 8-sie-2012. NCIndex na zamknięciu w dniu 8 sierpnia 2012 r. osiągnął poziom 34,09 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni stracił na wartości o 1,9%. W analogicznym okresie malały również indeksy rynku regulowanego – sWig80 - o 1,8%, mWig40 o 2,0%. Wig20 wzrósł z kolei o 2,3%. Za granicą amerykański DIJA zyskał 2,1%. Wolumen wymiany walorami na polskim ASO wyniósł ponad 60 mln akcji, a wartość handlu osiągnęła poziom 22 mln zł.

   więcej

 • Felieton

  • W jakie papiery komercyjne warto inwestować na Catalyst?

   obligacje

   Polski rynek obrotu obligacjami oferuje szeroki wachlarz możliwości inwestowania w papiery dłużne. Potencjalny inwestor chcący ulokować środki na Catalyst staje przed poważnym dylematem dotyczącym wyboru przedmiotu inwestycji.

   więcej

  • Kiedy akcjonariusz może zaskarżyć uchwałę walnego zgromadzenia?

   wz

   Sposób podejmowania uchwał w spółkach akcyjnych, oparty na decydującym wpływie największych udziałowców, może nierzadko rodzić ryzyko pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych, którzy nie mają wystarczającej liczby głosów, aby przeciwstawić się ewentualnym niekorzystnym rozstrzygnięciom walnego zgromadzenia. Pomocna w takich sytuacjach jest wiedza na temat prawa przysługującego akcjonariuszowi w postaci możliwości zaskarżenia uchwały.

   więcej

  • Perły na NewConnect

   Jajo

    Do ASO warszawskiej giełdy przylgnęła łatka rynku, na którym najczęściej można zarobić uczestnicząc w ofertach prywatnych lub publicznych i pozbywając się walorów bezpośrednio po debiucie. Natomiast długoterminowe inwestycje we wzrost wartości spółki zazwyczaj przynoszą straty. Czy słusznie?

   więcej

  • Niech zgnili kapitaliści zapłacą za kryzys finasowy...

   felieton

    

   Takie zdanie jak w tytule słyszałem jakiś czas temu z ust polityków krajów zachodnich przy okazji propozycji wprowadzenia FTT (Financial Transaction Tax), czyli podatku od transakcji kapitałowych. Argumentacja była taka, że skoro rynek kapitałowy „zawinił” przy wywołaniu kryzysu finansowego w 2008 roku, to teraz powinien zostać „ukarany” i powinien odkupić swoje winy, wnieść daninę dla gospodarki, wynagradzając w pewien sposób to, że jest głównym sprawcą problemów w gospodarce.

   więcej

  • Upadłość z możliwością zawarcia układu sposobem na przejściowe problemy z płynnością?

   upadłosc

   Dalsza działalność spółki PBG, notowanej na warszawskiej giełdzie, stoi pod znakiem zapytania. Krajowy lider branży budowlanej, obsługujący inwestycje strategiczne dla Polski, popadł w ostatnim czasie w znaczne kłopoty finansowe. Stało się tak za sprawą spółek zależnych, które utraciły płynność finansową i ogłosiły upadłość. Brak możliwości spłaty bieżących zobowiązań zmusił PBG do pójścia w ich ślady i złożenia wniosku o upadłość z możliwością zawarcia układu. Co oznacza ten termin?

   więcej

 • Ze spółek