• Fly.plNazwa spółki: Fly.pl S.A.

Rok założenia: 2011 r.

Strona www: www.fly.pl

 

Data debiutu: 27 lipca 2012 r.

Sektor: Wypoczynek

Ticker: FLY

 

Opis działalności: Działalność Fly.pl S.A. opiera się na zarządzaniu podmiotem zależnym – Fly.pl sp. z o.o., który specjalizuje się w sprzedaży agencyjnej, dokonywanej w imieniu i na rzecz organizatorów turystyki. Emitent pobiera prowizje od każdej transakcji zakupu zawartej za jego pośrednictwem, której wysokość jest uzależniona od rodzaju produktu. Sprzedaż agencyjna jest dokonywana po uprzednim podpisaniu umów agencyjnych, umów o współpracy lub innych umów handlowych z organizatorami podróży.

 

Kapitalizacja: 37 390 500,00 zł

Wielkość oferty: 750 000,00 zł

Koszty emisji: 30 000 zł /4,00%*

Przychody**: 0,00 zł

Zysk netto**: - 8 551,05 zł

Kapitał własny: 4 743 749,95 zł

Cena/Zysk: ---

Cena/Wartość księgowa: 7,88

 

Kurs odniesienia: 0,50 zł

Kurs otwarcia: 0,75 zł

Kurs zamknięcia: 0,90, zł

Wolumen obrotu: 90 434 szt.

Autoryzowany Doradca: SALWIX sp. z o.o.

Animator: Dom Maklerski PKO BP S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Urlopy S.A. 96,38%/96,38%

Free float 3,62,%/3,62%

 

*proc. wielkości oferty

** dane finansowe za okres od dnia 11 listopada 2011 r. do dnia 30 kwietnia 2012 r. 

 

Opracowanie:


CertusCapital