• W jakie papiery komercyjne warto inwestować na Catalyst? obligacje


Polski rynek obrotu obligacjami oferuje szeroki wachlarz możliwości inwestowania w papiery dłużne. Potencjalny inwestor chcący ulokować środki na Catalyst staje przed poważnym dylematem dotyczącym wyboru przedmiotu inwestycji.

 

Ostatnie wydarzenia związane z upadłością PBG i Hydrobudowy pokazują jednak, że niewypłacalność emitenta obligacji nie jest czymś niespotykanym, lecz realnym ryzykiem, z którym należy się liczyć. Kluczowa jest więc jego analiza przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu własnych środków w dany instrument.

 

Różne branże reprezentowane przez podmioty na Catalyst posiadają odmienną charakterystykę emitowanych obligacji. Dla przykładu emisje przedsiębiorstw z sektora usług finansowych cechują się wysokim średnim oprocentowaniem wynoszącym 12,25%, lecz posiadają również najmniej pewne zabezpieczenia, jak np. zastaw na wierzytelnościach lub instrumentach finansowych, a nawet ich brak. Z kolei deweloperzy oferują obligacje bardzo często zabezpieczone hipotecznie, lecz równocześnie średnie oprocentowanie jest niższe od większości pozostałych grup.


Oprocentowanie

 1. Średnie oprocentowanie emisji obligacji korporacyjnych wg branż (z wyłączeniem instrumentów Banku Gospodarki Krajowej) na dzień 23.07.2012

Źródło: Grupa Trinity na podstawie gpwcatalyst.plInwestorzy o wysokiej awersji do ryzyka mogą wybierać pośród papierów emitentów uznawanych za bezpiecznych, takich jak banki komercyjne, lecz równocześnie trzeba się pogodzić ze względnie niskim oprocentowaniem (średnio 8,17%). Osoby z lekką żyłką do hazardu zainteresują obligacje firm usługowych lub przemysłowych, lecz wtedy kluczowa staje się analiza kondycji finansowej i zabezpieczenia danej emisji.

 

Różnorodność emitentów na rynku Catalyst pozwala na dobranie odpowiedniej inwestycji dla danego inwestora pod względem stóp zwrotu, ryzyka i horyzontu czasowego. Należy jednak pamiętać, że nie warto inwestować całego kapitału w jeden instrument, a ryzyko powinno się maksymalnie  ograniczać poprzez dobrą dywersyfikację portfela.


Opracowanie:


Trinity