• Elkop EnergyNazwa spółki: Elkop Energy S.A.

Rok założenia: 2010 r.

Strona www: www.elkopenergy-sa.pl

 

Data debiutu: 27 lipca 2012 r.

Sektor: Eco-energia

Ticker: ENR

 

Opis działalności: Elkop Energy S.A zajmuje się pozyskiwaniem i sprzedażą energii odnawialnej ze źródeł naturalnych, w tym przede wszystkim energii z wiatru. Emitent posiada własne farmy wiatrowe, a pozyskaną dzięki nim energię elektryczną sprzedaje dystrybutorom. Ponadto spółka dokonuje sprzedaży świadectw pochodzenia na Towarowej Giełdzie Energii. Emitent posiada zespół sześciu elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w Niszewie, o mocy 100 kW każda.

 

Kapitalizacja: 43 329 000,00, zł

Wielkość oferty: 1 944 250,00 zł

Koszty emisji: ---/---*

Przychody za 2011 r.: 68 500,00 zł

Zysk netto za 2011 r.: - 561 680,82 zł

Kapitał własny: 2 880 621,24 zł

Cena/Zysk: ---

Cena/Wartość księgowa: 15,04

 

Kurs odniesienia: 777,70 zł

Kurs otwarcia: 1 111,00 zł

Kurs zamknięcia: 1 333,20 zł

Wolumen obrotu: 33 szt.

Autoryzowany Doradca: SALWIX Sp. z o.o.

Animator: Dom Maklerski PKO BP S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Elkop S.A. 40,00%/40,00%

Atlantis S.A. 18,77%/18,77%

FON S.A. 18,77%/18,77%

Free float 22,46%/22,46%

 

*proc. wielkości oferty

 

Opracowanie:

 

CertusCapital