• Analizy

  • Analiza spółki PiLab

   PiLab zaczynał swoją działalność jako software house. Dziś działa jako firma, która specjalizuje się w rozwoju i sprzedaży specjalistycznego  oprogramowania. 

   więcej

 • Debiuty

  • Raport z debiutu - BVT

   Emitent prowadzi działalność w zakresie windykacji pakietów wierzytelności masowych, w szczególności tych o wysokiej dywersyfikacji dłużników, oraz obrotu pakietami wierzytelności, przy czym druga z wymienionych jest działalnością realizowaną obecnie w niewielkiej skali. 

   więcej

 • Z rynku

 • Ze spółek

  • Komunikaty emitentów

   Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 14 września do 11 października 2015 r.

   więcej