• Statystyka rynku 

NCIndex na zamknięciu w dniu 9 października 2015 r. osiągnął poziom 284,96 pkt i tym samym na przestrzeni ostatnich czterech tygodni zyskał na wartości 1,90 %, co było jednak wartością niższą od dynamiki NCIndex30, którego notowania wzrosły o 5,41%. Wartość handlu na rynku NewConnect w omawianym okresie osiągnęła poziom 157,21 mln zł, co świadczy o wyższej o 16,40% aktywności inwestorów względem poprzedniego miesiąca, gdy obroty wyniosły 135,06 mln zł. Analizując indeksy rynku regulowanego – o 2,46% wyższa na koniec okresu była wartość kursu sWIG80, notowania mWIG40 wzrosły o 2,35%, natomiast WIG20 stracił 1,93%. Indeks giełdy amerykańskiej Dow Jones Industrial Average w tym czasie wzrósł o 3,96%.

 

Notowania NC Index (oś lewa) oraz obroty sesyjne (w tys. zł, oś prawa) na rynku NewConnect w okresie 1 lipca 2014 r. – 9 października 2015 r.

 

 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 11 września – 9 października 2015 r.

 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 173 spółek zwiększyło poziomy swoich notowań, kursy 87 spółek pozostały bez zmian, natomiast 167 spółki zanotowały spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

  • Boomerang S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki miały wpływ publikowane w systemie EBI raporty, w tym treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 30 września 2015 r.;
  • Motoricus S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki miały wpływ publikowane w systemie EBI raporty, w tym treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 30 września 2015 r;
  • GC Investment S.A. w upadłości układowej – na wzrost ceny akcji Spółki miały wpływ publikowane w systemie EBI raporty, w tym publikacja raportu rocznego za 2014 r.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 14 sierpnia – 11 września 2015 r.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

BOOMERANG

360,00

MOTORICUS

244,44

GCINVEST

200,00

ALFASTAR

185,71

APANET

91,37

IMAGIS

87,50

MED

86,21

AGROLIGA

69,02

GENRG

66,67

ERNE

63,39

INWESTPL

63,16

 

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: Fly.pl S.A., 11bit studios S.A., oraz Bloober Team S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 11 września – 9 października 2015 r.

 

Nazwa spółki

Obrót ( w tys, zł)

FLYPL

67 920,32

ERNE

7 948,83

BLOOBER

7 397,41

GEOTRANS

6 259,67

ADIUVO

5 132,83

11BIT

4 609,82

FARM51

4 150,86

PRIME

3 531,95

BALTICINV

3 156,24

VIVID

2 966,03

BORUTA

2 739,46

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

  • Fly.pl S.A. - raportem EBI 24/2015 Zarząd Emitenta przekazał swoje stanowisko w sprawie spadku kursu akcji, w którym wskazano, iż w opinii Zarządu nie zaszły fundamentalne przesłanki do spadku wyceny Spółki;
  • Edison S.A. - na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne przekazywane do wiadomości publicznej informacje.
  • Abpol Company Polska S.A. – na spadek ceny akcji Spółki miała wpływ publikacja korekty raportu rocznego Spółki za 2014 r.

 

Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie 11 września – 9 października 2015 r.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

FLYPL

-79,21

EDISON

-76,09

ABPOL

-64,10

LIBERTY

-50,00

SILESIA

-50,00

EC2

-47,60

AEDES

-46,09

2CPARTNER

-42,71

KLASZTORNE

-41,67

PGPPOLONI

-40,54

VERBICOM

-40,00

 

 

Opracowanie: