• Raport z debiutu - BVTNazwa spółki: BVT S.A.

Rok założenia: 2013

Strona www: www.bvtsa.com.pl

 

Data debiutu: 29 września 2015 r.

Sektor: usługi finansowe

Ticker: BVT

 

Opis działalności: Emitent prowadzi działalność w zakresie windykacji pakietów wierzytelności masowych, w szczególności tych o wysokiej dywersyfikacji dłużników, oraz obrotu pakietami wierzytelności, przy czym druga z wymienionych jest działalnością realizowaną obecnie w niewielkiej skali. Nabyte przez Emitenta pakiety wierzytelności, zlecane są do windykacji firmie prowadzącej działalność w tym zakresie. W końcowym etapie windykacji, w momencie braku efektu windykacji polubownej, Spółka, po konsultacji indywidualnej każdej sprawy przez przydzielonego pracownika, decyduje o jej skierowaniu na drogę egzekucji komorniczej. Obecnie BVT S.A. specjalizuje się w obsłudze wierzytelności związanych z przedsiębiorstwami z branży transportu kolejowego oraz miejskiego transportu publicznego. Emitent współpracuje z profesjonalną firmą windykacyjną tj. Windykacja PL sp. z o.o., która zajmuje się obsługą wierzytelności od 2002 roku i posiada własnych windykatorów terenowych. Spółka zamierza wykorzystać ten fakt do rozwoju własnej działalności.

 

Kapitalizacja: 8 000 000,00 zł

Wartość oferty: 800 000,00 zł

Koszty emisji: 52 278,49 zł / 6,53 %*

Przychody za 2014 r.: 2 535 589,54 zł

Zysk netto za 2014 r.: 822 021,37 zł

Kapitał własny: 1 609 110,19 zł

Cena/Zysk: 9,73

Cena/Wartość księgowa: 4,97

*jako % wartości oferty

 

Kurs odniesienia: 0,80 zł

Kurs otwarcia: 0,80 zł

Kurs zamknięcia: 0,80 zł

Wolumen obrotu: 0 szt.

Autoryzowany Doradca: Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.

Animator: Dom Maklerski BDM S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Kupiec S.A. 45,12% / 46,12%

Espetel sp. z o. o. 40,00% / 41,18%

Kaja sp. z o. o. 6,00% / 6,18%

Free float 8,88% / 6,53%

 

Opracowanie: