• Analizy

  • Analiza - Uboat Line

   Analiza Uboat Line

   Historia działalności gospodarczej UBOAT LINE S.A. rozpoczęła się w 2008 roku, kiedy to jednoosobowe przedsiębiorstwo stworzyło platformę sprzedaży biletów na przeprawy promowe. 

   więcej

 • Felieton

  • Wszyscy będziemy „niemieckimi emerytami”

   Wszyscy będziemy "niemieckimi emerytami"

   Przeciętny polski inwestor to osoba młoda. Dominującą grupa (36%) to osoby między 26 a 35 rokiem życia. Statystyczny inwestor to mężczyzna, ma 38 lat i inwestuje na giełdzie od 8 lat. 

   więcej

  • Niedoceniane prezentacje inwestorskie

   Niedoceniane prezentacje inwestorskie

   Zaledwie połowa dużych i średnich spółek udostępnia inwestorom prezentacje inwestorskie. A przecież to one są najlepszym nośnikiem equity story – opowieści inwestycyjnej, którą właściciele i zarządy starają się przekazać inwestorom, aby skłonić ich do zainteresowania spółką. 

   więcej

 • Z rynku

 • Aktualności

 • Ze spółek

  • Statystyki rynkowe

   Statystyki rynkowe

   Statystyka rynku NewConnect w okresie od 28 października do 8 listopada 2013 roku.

   więcej

  • Komunikaty emitentów

   Komunikaty emitentów

   Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 28 października 2013 r. do 10 listopada 2013 r.

   więcej

 • Debiuty

  • Raport z debiutu - HM Inwest

   To firma działająca w branży deweloperskiej, która realizuje inwestycje budowlane na rynku warszawskim oraz na terenie województwa mazowieckiego. 

   więcej