• Przegląd sytuacji na rynku NewConnectPrzegląd sytuacji na rynku NewConnect

 

W październiku rynek NewConnect w końcu pokazał swój pazur.

 

Po raz pierwszy od stycznia 2010 r. skala zwyżek NCIndex zbliżyła się w ujęciu miesięcznym do 10% (w ubiegłym miesiącu było to dokładnie 9,56% vs 10,02% w styczniu 2010 r.), co pozwoliło indeksowi skupiającemu spółki notowane na rynku NewConnect zakończyć miesiąc na poziomie 348,93 pkt. Co więcej wzrosty na rynku alternatywnym wyraźnie przewyższyły te odnotowane na rynku regulowanym (WIG wzrósł w październiku o 7%). Marsz na północ kontynuuje także NCIndex30, dla którego październik był 5 wzrostowym miesiącem z rządu. Wartość indeksu skupiającego trzydziestu najbardziej płynnych emitentów wzrosła na przestrzeni minionego miesiąca o 8,9% (do poziomu 1378,28 pkt). Budujący jest fakt, iż wzrostom na rynku NewConnect towarzyszy stały wzrost średnich obrotów na sesję (w październiku 4,4 mln zł).

 

Rok

2013

Miesiąc

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

NCIndex na koniec

miesiąca

330,7

327,0

314,9

303,9

301,3

300,1

312,6

318,5

348,93

Stopa
zwrotu

m/m

-1,96%

-1,12%

-3,70%

-3,49%

-0,86%

-0,40%

4,16%

1,89%

9,56%

Średni obrót na sesję
(tys. zł)

2 911

3 363

2 459

2 755

2 804

1 902

2 696

4 078

4 389

 

 

Na przestrzeni minionego miesiąca wśród spółek notowanych na rynku alternatywnym aż 142 odnotowały ponad 10% dodatnią stopę zwrotu (z czego 31 ponad 50% i 11 ponad 100%). Zdecydowanym liderem październikowych zwyżek była spółka SFD (zajmująca się m.in. handlem suplementami diety), której kurs akcji wzrósł o 411% (!). Przyczyn tak imponującego wzrostu kursu ciężko jest dopatrywać się w czynnikach fundamentalnych, bowiem spółka SFD nie opublikowała w październiku żadnej znaczącej wiadomości. Po drugiej stronie rynku, wśród spółek które uległy największej przecenie, znajdują się aż cztery  będące w stanie upadłości – Synkret (-98%), KCSP (-75%), MTC (-67%) oraz Internetowy Dom Zdrowia (-63%).. Mocnej przecenie poddane zostały także walory PCZ (holdingu medycznego), które potaniały o ponad 60%. Warto zaznaczyć, że do końca września spółka ta posiadała największa kapitalizację spośród spółek z rynku alternatywnego, przekraczającą ponad 1 mld zł (na koniec października wartość rynkowa wspomnianej spółki zmalała do 440 mln zł).

 

Wskaźniki dla rynku NewConnect

Wartość na koniec miesiąca

Październik

Wrzesień

Wartość rynkowa (mln zł)

10 881

10 766

Wartość księgowa (mln zł)

5 581

5 578

Cena/Wartość księgowa

1,95

1,93

Cena/Zysk

-

-

Stopa dywidendy (%)

0,60

0,30

 

Październik na rynku wtórnym okazał się nadzwyczaj dobry (dla przypomnienia NCindex wzrósł niemal o 10%), jednak tego samego nie można niestety powiedzieć o rynku pierwotnym. Na przestrzeni minionego miesiąca na rynku NewConnect zadebiutowały akcje tylko jednego nowego emitenta - Leasing-Experts (prowadzi ogólnopolską sieć brokerów leasingu). Wspominana spółka pozyskała w ramach oferty sprzedaży akcji  nowej emisji nieco ponad 500 tys. zł. Po debiucie Leasing-Experts wyraźnie widać, że inwestorzy powoli stają się spragnieni nowych debiutów na rynku alternatywnym. Akcje tego Emitenta zyskały bowiem w pierwszym dniu notowania 100%, przy sporych jak na NewConnect obrotach w wysokości 189 tys. zł. Na koniec miesiąca stopa zwrotu z akcji Leasing-Experts sięgnęła już 171%. Jedyny październikowy debiut pozostawia zatem spory niedosyt i jest tym samym dobrym prognostykiem dla zbliżających się debiutów na przestrzeni listopada i grudnia. 

 

Miesiąc

Pozyskany
kapitał
2013 r. (mln zł)

Liczba  debiutów 2013 r.

Pozyskany
kapitał
2012. r (mln zł)

Liczba debiutów 2012 r.

Pozyskany
kapitał
2011 r. (mln zł)

Liczba debiutów 2011 r.

Styczeń

16 548 288

5

5 980 997

7

28 234 264

14

Luty

2 931 663

3

20 556 000

9

22 944 456

11

Marzec

13 051 608

4

4 699 571

5

53 291 773

13

Kwiecień

9 086 290

8

9 660 489

6

38 135 323

15

Maj

5 163 278

3

9 759 818

7

26 086 157

13

Czerwiec

11 127 882

5

22 396 090

15

74 936 720

14

Lipiec

5 125 501

2

38 152 853

9

81 813 791

19

Sierpień

20 218 116

6

2 730 300

7

71 822 994

22

Wrzesień

0

0

5 191 771

8

29 459 688

13

Październik

520 000

1

1 381 231

4

28 966 538

10

RAZEM

83 772 626

37

120 509 120

77

455 701 905

144

 

Wskaźniki spółek z NewConnect

 

Poniższe zestawienie przedstawia spółki notowane na rynku NewConnect, które miały najniższe wskaźniki P/E (Cena akcji/Zysk na akcję) oraz P/BV (Cena akcji/Wartość księgowa na akcję), a także największą kapitalizację na dzień 31 październik 2013 r. Zestawienie nie uwzględnia spółek z ujemną wartością kapitałów własnych.

 

Symbol

Nazwa

P/E

DEM

De Molen

1,2

PSA

PSA Capital

1,2

EBC

EBC Solicitors

1,3

ERS

Eurosystem

1,3

ISA

IPO

1,3

MNX

Minox

1,3

PRG

Progres Investment

1,5

AED

Aedes

2,6

ALU

Alumast

2,6

VDS

Vidis

2,9

 

Symbol

Nazwa

P/BV

DGT

Digate

0,05

MTC

Motor Trade Company w upadłości

0,05

PCA

PSW Capital

0,07

STE

Site

0,08

STR

Stark Development

0,08

STI

STI Group

0,11

WOD

Wodkan

0,11

ATO

ATON-HT

0,13

GCL

Goldwyn Capital

0,13

EMM

Emmerson

0,14

 

Symbol

Nazwa

Wartość rynkowa (mln zł)

TRR

Termo-Rex

1 220

PCZ

PCZ

439

EMT

Elemental Holding

407

MDG

MEDICALgorithmics

400

ZWG

ZWG

271

DTP

DTP

250

ORP

Orphee

228

MWO

Mostostal Wrocław

216

SCM

Scanmed Multimedis

164

AQU

Aqua

152

 

Ciekawe informacje ze spółek notowanych na NewConnect

 

Nazwa
spółki

Wydarzenia

Telgam

09.10 - Spółka podpisała umowę o współpracy z firmą Tel Mobile Sp. z o.o. W ramach umowy o współpracy, Tel Mobile Sp. z o.o. będzie odpowiedzialna za dystrybucję usług Telgam S.A. z wykorzystaniem modelu B2C oraz Call Center, natomiast Spółka będzie odpowiedzialna za udostępnianie niezbędnych punktów styku i zawarcia odpowiednich umów międzyoperatorskich. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Examobile

07.10 - Zarząd Spółki poinformował, iż łączna liczba użytkowników, którzy kiedykolwiek  zainstalowali aplikacje EXAMOBILE S.A. na koniec września 2013 r. przekroczyła 3 mln. W trzecim kwartale 2013 r. aplikacje Spółki zainstalowano na ponad 860 tys. urządzeń mobilnych. Ponadto w ostatnich czterech kwartałach łączna liczba wyświetleń reklam w aplikacjach Spółki przekroczyła 100 mln. W samym III kw. 2013 r. liczba wyświetleń przekroczyła 31,5 mln i była o ponad 20% wyższa niż w II kw. 2013 r.  oraz ponad 290% wyższa niż w III kw. 2012 r.

Verbicom

17.10 - Spółka poinformowała o otrzymaniu zamówienia od jednego z wiodących dealerów samochodów marki Mercedes, tj. Duda Cars S.A. Verbicom S.A. wykona instalację teletechniczną przy rozbudowie salonu sprzedaży w Poznaniu. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 300 tys. zł, a termin zakończenia robót został ustalony na pierwszą połowę 2014 r.

CUBE.ITG

24.10 - Zarząd poinformował o zawarciu umowy pomiędzy spółką zależną SI Alma Sp. z o.o. a Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest dostawa infrastruktury ICT oraz zintegrowanych systemów klasy Hospital Information System oraz Business Intelligence. Wartość umowy wynosi ponad 2,6 mln zł brutto.

Telestrada

22.10 - Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez Grupę Telestrada we wrześniu 2013 wyniosły 2.729.519 zł wobec 2.917.300 zł we wrześniu 2012 r.

 

Opracowanie:

 

INVESTcon GROUP SA