• Debiutanci rynku NewConnect - październikW październiku zamarł rynek ofert pierwotnych na NewConnect. Podobnie jak w marcu br. w alternatywnym systemie obrotu pojawiły się papiery wartościowe tylko 4 nowych spółek, co jest najgorszym wynikiem w tym roku. Dodatkowo, na skutek wykluczenia przez organizatora ASO akcji z 

obrotu na rynku alternatywnym (w tym jedno na skutek zmiany rynku przez Voxel na regulowany) spadła liczba notowanych spółek w relacji miesiąc do miesiąca z 420 do 419.

 

Spółka Data Pozyskanykapitał (mln zł) Cena emisyjna(zł/Kurs odniesienia (zł) Stopa zwrotu na zamknięciu w dniu debiutu Obrót w dniu debiutu (tys. zł) 

Autoryzowany

Doradca

Art &Business Magazine 02,10 - 1 39,00% 108,7 EBC Solicitors
Techmadex 04,10 0,25 26 7,50% 41,59

Equity Advisors

IBC Polska F&P 25,10 0,63 5,25 16,00% 78,86 Prometeia Capital
Macro Games 26,10 0,5 2 0,00% 461,74 IPO Doradztwo Strategiczne
kapitał ogółem (mln zł) 1,38
Średnia stopa zwrotu na zamknięciu w dniu Pozyskany debiutu 15,63%
Średni obrót w dniu debiutu (tys. zł) 172,72
Liczba debiutantów 4
Liczba notowanych spółek na koniec miesiąca 419

 

Październikowi debiutanci pozyskali łącznie 1,38 mln zł (najgorszy wynik w tym roku, w październiku ubiegłego roku było to 28,97 mln zł), przy czym debiutowi Art & Business Magazine nie towarzyszyła emisja nowych akcji (sprzedaży akcji dokonali dotychczasowi akcjonariusze).

 

Wykres 1.

 

Po ożywieniu na rynku ofert pierwotnych na NewConnect zapoczątkowanym w kwietniu br. nie widać już ani śladu. Najwięcej kapitału, w wysokości 0,63 mln zł, pozyskała w październiku spółka IBC Polska F&P (oferująca urządzenia gastronomiczne).Średnia stopa zwrotu na zamknięciu w dniu debiutu ukształtowała się w minionym miesiącu na poziomie 15,63% i była o 0,28 p.p. wyższa od wrześniowej.

 

Trzech z czterech październikowych debiutantów zakończyło pierwszy dzień notowań na plusie, w przypadku jednego kurs nie uległ zmianie. Najwyższą stopę zwrotu odnotowały papiery wartościowe Art & Business Magazine (+39,00%, wydawcy magazynu Art & Business).

 

Wykres 2.

 

Średnie obroty w dniu debiutu towarzyszące paź- dziernikowym debiutantom ukształtowały się na poziomie 172,72 tys. zł i były o 133,60 tys. zł wyższe od wrześniowych. Wynik ten jest w dużej mierze zasługą debiutu spółki Macro Games, na akcjach której odnotowano w dniu debiutu obroty w wysokości ponad 461 tys. zł. W obliczu pogarszającej się koniunktury gospodarczej ciężko oczekiwać poprawy nastrojów na rynku ofert pierwotnych do końca bieżącego roku.

 

Być może jednak będziemy świadkami podobnego zdarzenia jak w grudniu ubiegłego roku, kiedy to spółki chcąc zadebiutować do końca roku doprowadziły do swoistej eksplozji wprowadzeń na rynku NewConnect. 

 

Opracowanie:

 

INVESTcon Group SA