• 5 lat NewConnectUrodziny

30 sierpnia 2007 r. zarząd warszawskiej giełdy powołał do życia rynek NewConnect w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu. Docelowo był on przeznaczony dla spółek innowacyjnych, z mniejszą kapitalizacją, a nawet dla start up`ów. Ta inicjatywa była niezwykle hucznie zapowiadana i kusiła inwestorów możliwością znacznie większych zysków – przy podwyższonym ryzyku. W tym roku młodszy brat rynku regulowanego obchodził już piąte urodziny. Jak dotychczas przebiegał rozwój NewConnect?

 

Pierwszego dnia do obrotu wprowadzono akcje pięciu emitentów: Digital Avenue, S4E, ViaGuara, Virtual Vision i WDM. Od inwestorów pozyskano łącznie 25 mln zł. Wszystkie z nich w długim terminie nie poradziły sobie jednak zbyt dobrze, spadając poniżej kursu odniesienia z dnia debiutu – do końca lipca 2012 r. najwięcej stracił kurs ViaGuara (-99,87%), najmniej S4E (-66,4%). 

 

Debiutanci

Wykres 1. Notowania pierwszych debiutantów na NewConnect w okresie 30.08.2007 – 30.07.2012

Źródło: Grupa Trinity na podstawie bossa.pl

 

Do końca 2007 r. zadebiutowało jeszcze 19 kolejnych emitentów. W 2008 r. na mały parkiet wprowadzono walory 61 spółek, w 2009 r. - 26, a w 2010 r. -  86. Absolutnie rekordowy okazał się jednak pod tym względem rok 2011, kiedy to na alternatywnym rynku akcji GPW zadebiutowało 172 emitentów. Przez pierwsze 7 miesięcy 2012 r. na NewConnect pojawiło się 58 nowych spółek.

 

Gwałtowny rozwój

Debiuty bezpośrednio wpłynęły na szybki wzrost kapitalizacji rynku. W okresie 2009-2011 łączna wartość rynkowa notowanych emitentów wzrosła z poziomu 2,6 mld zł do prawie 8,5 mld zł. Na koniec lipca 2012 r. kapitalizacja rynku NewConnect wyniosła 8,8 mld zł.

 

Debiuty i kapitalizacja

2. Liczba debiutów oraz kapitalizacja (w mln zł) rynku NewConnect w okresie 2007-07.2012

Źródło: Grupa Trinity na podstawie newconnect.pl

 

Obecnie na rynku notowane są walory 416 emitentów. Najliczniej reprezentowana jest branża handlowa (67 podmiotów), usług niefinansowych (51), informatyczna (38) i media (35). Najmniej notowanych jest spółek zajmujących się recyklingiem (9), telekomunikacją (12), e-handlem (12) i energią odnawialną (13). Dla porównania pod koniec 2010 r. najmniej i najbardziej liczne sektory były takie same, z wyjątkiem branży informatycznej, której miejsce zajmowało budownictwo.

 

Zmiany, zmiany

Emitenci notowani na NewConnect mogą zostać zakwalifikowani do jednego z trzech segmentów: NC Lead, High Liquidity Risk (HLR) lub Super High Liquidity Risk (SHLR). Pierwszy z nich jest z założenia segmentem prestiżowym, do którego kwalifikowane są największe i najpłynniejsze spółki, co do których nie ma żadnych zastrzeżeń w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych i przestrzegania regulacji ASO warszawskiej giełdy. Zakwalifikowane spółki są premiowane specjalnym oznaczeniem w serwisach informacyjnych giełdy i odrębną prezentacja 

 

Liczba emitentów

3. Emitenci notowani na NewConnect z podziałem na branże na dzień 30.07.2012

Źródło: Grupa Trinity na podstawie newconnect.pl

 

Pozostałe dwa segmenty są przeciwieństwem NC Lead, a kwalifikacja do jednego z nich oznacza automatyczne usunięcie walorów z portfeli indeksów NewConnect. Do segmentu HLR kwalifikowane są spółki, których średnia wartość walorów w wolnym obrocie w ciągu ostatnich trzech miesięcy wynosiła mniej niż 1 mln zł. W wyniku pierwszej weryfikacji dokonanej 27 czerwca 2012 r. do tego segmentu trafiło 108 spółek.

 

Jeśli dodatkowo przeciętny kurs akcji wynosił mniej niż 0,1 zł lub charakteryzował się zmiennością wyższą niż 10%, wtedy spółka podlega przydziałowi do segmentu SHLR. Do tego segmentu kwalifikują się również spółki, które ogłosiły upadłość. Dodatkową konsekwencją kwalifikacji do SHLR, oprócz usunięcia z portfeli indeksowych, jest przeniesienie walorów do systemu notowań jednolitych. Pierwsza weryfikacja spółek poskutkowała kwalifikacją do tego segmentu walorów 15 spółek.

 

Dwa indeksy na NewConnect

 Obecnie notowane są dwa indeksy rynku NewConnect: NCIndex oraz NCX Life Science. Pierwszy z nich, obejmujący wszystkie walory z wyłączeniem emitentów zakwalifikowanych do segmentów HLR i SHLR, jest indeksem dochodowym obliczanym od pierwszej sesji. NCX Life Science również jest indeksem dochodowym, obejmującym spółki działające w branży biotechnologicznej. Pierwszym dniem obliczania indeksu był 30 sierpnia 2010 r., a obecnie jego portfel składa się z walorów 10 emitentów.

 

Notowania NCIndex

4. Notowania NCIndex i WIG w okresie 8.2007 – 7.2012

Źródło: Grupa Trinity na podstawie bossa.pl

 

NCIndex, będący z założenia barometrem rynku NewConnect, od początku 2008 r. radził sobie zdecydowanie gorzej od głównego indeksu rynku regulowanego WIG (wcześniejszy okres, ze względu na małą liczbę spółek w portfelu, cechowała bardzo wysoka zmienność NCIndex).

 

Najliczniejszą grupą inwestorów na małym parkiecie są krajowi inwestorzy indywidualni, którzy w I połowie 2012 r. odpowiadali za 72% obrotu ogółem. Jeszcze w 2010 r. udział ten wynosił 87%, a w 2008 r. 92%. Rośnie natomiast udział krajowych inwestorów instytucjonalnych – w 2008 r. wynosił on zaledwie 6%, a w 2012 r. już 16%. Za istotny należy uznać znaczny wzrost aktywności inwestorów zagranicznych. W I półroczu udział tej grupy w obrotach na NewConnect wyniósł 12% (poprzednio 3%), co jest rekordem w dotychczasowej historii tego rynku.

 

To tylko część artykułu. Całość ukazała się w numerze 3/2012 kwartalnika Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych "Akcjonariusz". Artykuł w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie www.sii.org.pl

 

Opracowanie:

Grupa Trinity