• Przegląd sytuacji na rynku NewConnectPaździernik na rynku alternatywnym okazał się dla inwestorów wyjątkowo dobrym miesiącem.

 

Niemrawy do tej pory NCIndex wzrósł na przestrzeni ubiegłego miesiąca o 1,56% przy spadkach towarzyszących indeksowi szerokiego rynku WIG na poziomie 2,15%. Tym samym NCIndex jest w ujęciu miesięcznego zamknięcia na poziomie najwyższym od czerwca bieżącego roku (na koniec października wartość indeksu skupiającego spółki z rynku alternatywnego wyniosła 35,24 pkt.).

 

Wzrost indeksu nie został niestety potwierdzony wzrostem obrotów. Te ukształtowały się na średnim sesyjnym poziomie 2,5 mln zł przy wartości przekraczającej 3 mln we wrześniu. Należy jednak zauważyć inny pozytywny aspekt, mianowicie kapitalizacja spółek z NewConnect przekroczyła na koniec października 10 mld zł, co wydarzyło się po raz pierwszy w historii funkcjonowania rynku alternatywnego.

 

W październiku miały miejsce kolejne porządki na rynku NewConnect. Zwieszony został obrót akcjami Baby, Elkop Energy, A.pl Internet oraz AlejaSamochodowa.pl. Ponadto wykluczone z obrotu zostały instrumenty Serenity, Voxel (przeniesienie na rynek regulowany) oraz IQ Medica.