• Komunikaty emitentówSpis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 29 października 2012 r. do 11 listopada 2012 r.

 

09.11.2012 r.

Stopklatka

Zarząd Spółki powziął informacje o podpisaniu umowy z o współpracy z Kino Polska TV S.A., która dotyczy kreacji developmentu aplikacji i stron internetowych, nadzoru prac związanych z aplikacjami i stronami internetowymi oraz innych usług związanych z kreacją i tworzeniem rozwiązań technologicznych i funkcjonalnych. W opinii Emitenta powyższy kontrakt pozytywnie wpłynie na przychody Spółki i jej dalszy rozwój. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

 

08.11.2012 r.

Elektromont

Emitent poinformował o otrzymaniu zlecenia od P.B. Calbud Sp. z o.o., którego przedmiotem jest kompleksowe wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych wraz z bieżącą obsługą zaplecza budowy w "Międzywydziałowym Centrum Dydaktyki" na terenie SPSK-2 w Szczecinie. Wartość ryczałtowa robót objętych powyższym zleceniem wynosi 1.480 tys. zł.

 

07.11.2012 r.

Momo

Zarząd Spółki poinformował o zawarciu umowy z GT Trading Finland Oy na wdrożenie systemu obsługi stacji MOMO Back Office na istniejących i planowanych stacjach GT Trading Finland Oy w Finlandii. Wynagrodzenie Emitenta, za realizację przedmiotu kontraktu zostało ustalone na 375 tys. euro. Powyższy projekt będzie realizowany w latach 2013-2014.

 

06.11.2012 r.

Aedes

Emitent powziął informację o zawarciu umowy z firmą Krak-Estates sp. z o.o. Friedleina Sp. k., której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu dla inwestycji mieszczącej się na działce zlokalizowanej w dzielnicy Krowodrza w Krakowie. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu ww. kontraktu zostało ustalone na dzień 6 listopada 2012 r., a jego łączna wartość to 10.700 tys. zł netto.

 

05.11.2012 r.

Techmadex

Zarząd Spółki poinformował o zawarciu umowy na budowę Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy pomiędzy Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A.,  a Konsorcjum w skład którego wchodzą: Emitent (lider Konsorcjum) i GP Energia Sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta). Wartość powyższego kontraktu wynosi 26.470 tys. zł netto, w tym 40% stanowi udział Spółki. Natomiast termin realizacji został ustalony na dzień 30 grudnia 2014 r.

 

31.10.2012 r.

Hefal

Emitent poinformował o podpisaniu umowy o wartości 791 tys. zł brutto na realizację zadania pn. "Wykonanie lodowiska (sezonowego) przy międzyosiedlowym basenie miejskim we Włocławku wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w ramach zadania pn.: Budowa międzyosiedlowego basenu miejskiego". Termin realizacji przedmiotu zawartego kontraktu to IV kwartał 2012 r.

 

30.10.2012 r.

SMT Software

Emitent powziął informację o otrzymaniu pisma z Ministerstwa Gospodarki dotyczącego pozytywnego zaopiniowania wniosku o przyznanie dofinansowania na projekt utworzenia centrum badawczo - rozwojowego Emitenta w ramach Działania 4.5 - Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki PO IG - poddziałanie 4.5.2 "Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych". Wysokość dofinansowania wynosi 2.270 tys. zł. Łączna wartość wydatków całkowitych na realizację projektu wynosi 6.250 tys. zł, a jego realizacja została zaplanowana na okres 2 lat i 8 miesięcy.

 

Opracowanie:

 

Certus Capital