• Statystyki rynkoweStatystyka rynku NewConnect w okresie od 29-paź-2012 do 9-lis-2012.

 

NCIndex na zamknięciu w dniu 9 listopada 2012 r. osiągnął poziom 34,16 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni stracił na wartości o 0,7%. W analogicznym okresie malały indeksy rynku regulowanego – sWig80 - o 1,6%, i mWIG40 o 0,3%, podczas gdy Wig20 wzrósł o 0,2%. Za granicą amerykański DIJA zmalał o 2,2%. Wolumen wymiany walorami na polskim ASO wyniósł ponad 149 mln akcji, a wartość handlu osiągnęła poziom 34 mln zł.

 

NCIndex

 

W opisywanym okresie wzrost zanotowało 148 spółek, wartość rynkowa 91 nie zmieniła się, a 175 odnotowało spadek kursu akcji.

 

Najwięcej można było zyskać inwestując w walory następujących podmiotów:

 

  • K&K Herbal Poland – na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;
  • Concepto –  w dniu 31 października 2012 roku PCH CAPITAL S.A. oraz P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LIMITED objęły akcje zwykłe na okaziciela serii C Spółki, w tym PCH CAPITAL S.A. objęła 15.863.620 akcji zwykłych na okaziciela serii C, a P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LIMITED objęła 10.918.440 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  • Domenomania.pl – na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;

 

Nazwa spółki Wzrost (w %)
KKHERBAL 148%
KINOMANIA 127%
DOMENOMAN 106%
GOLAB 90%
EMMERSON 88%
DIGATE 64%
ICPD 56%
ADASTRA 52%
VENO 51%
OPENNET 50%

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek Open-Net, Macro Games i Digate.

 

Nazwa spółki Obrót (w tys, zł)
OPENNET 4 163
MGAMES 2 281
DIGATE 1 999
INVENTI 1 862
ZWG 1 705
VENO 1 682
NICOGAMES 1 608
PARTNER 1 495
C2A 1 335
PLASMA 775

 

Największe spadki zanotowały akcje następujących firm:

 

  • KPBP Budus – w dniu 19 października 2012 roku wpłynął do Spółki faks z Kancelarii Radców Prawnych działającej w imieniu Pana Edwarda Michalewicza, prowadzącego działalność gospodarczą jako Przedsiębiorstwo Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych inż. E. Michalewicz, informujący o złożeniu w dniu 18 października 2012 roku w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach przez ww. kancelarię wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku KPBP Budus S.A.;
  • Macro Games w dniu 31 października 2012 r. Zarząd Spółki Macro Games S.A. przekazał oświadczenie w sprawie stosowanych i niestosowanych przez Spółkę "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect",
  • Direct eServices – w dniu 7 listopada 2012 roku pomieszczenia biurowe i magazynowe w siedzibie Spółki zostały zamknięte i zabezpieczone przez Wynajmującego ww. pomieszczenia. Powodem tego zdarzenia było nieuregulowanie przez Spółkę płatności z tytułu faktur na łączna kwotę w wysokości 34 207,17 zł.

 

Nazwa spółki Spadek (w %)
BUDUS -86%
MGAMES -76%
DIRECTES -57%
EMPORIUM -54%
INVENTI -50%
GOLDWYN -43%
APOLLO -42%
YOURIMAGE -42%
ONICO -39%
NICOGAMES -38%

 

 

Opracowanie:

 

Certus Capital