• Statystyki rynkowe 

Statystyka rynku NewConnect w okresie od 6-sie-2012 do 17-sie-2012.


NCIndex na zamknięciu w dniu 17 sierpnia 2012 r. osiągnął poziom 34,70 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni zyskał na wartości o 1,8%. W analogicznym okresie rosły również indeksy rynku regulowanego – sWig80 - o 1,1%, mWig40 o 1,8%, a Wig20 o 4,1%. Za granicą amerykański DIJA zyskał 1,4%. Wolumen wymiany walorami na polskim ASO wyniósł ponad 60 mln akcji, a wartość handlu osiągnęła poziom 23 mln zł.

 

NCIndex

 

 tabela

 

W opisywanym okresie wzrost zanotowało 127 spółek, wartość rynkowa 91 nie zmieniła się, a 187 odnotowało
spadek kursu akcji.

 

Najwięcej można było zyskać inwestując w walory następujących podmiotów:

  • OEM – na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;
  • IDH –  w dniu 10 sierpnia 2012 roku Zarząd Spółki poinformował o zawarciu dwóch znaczących umów, na podstawie których zostały zbyte poszczególne składniki majątku przedsiębiorstwa m.in. prawa do oprogramowania komputerowego "Index Copernicus", prawo do słownego znaku towarowego "Index Copernicus" oraz prawa do domeny internetowej www.indexcopernicus.com.;
  • DORADCY24– w dniu 13 sierpnia 2012 r. Zarząd Spółki poinformował o rozpoczęciu współpracy ze spółką Grupa Allegro sp. z o.o., której przedmiotem jest promowanie trzech produktów Spółki (pożyczek na telefon, kredytów hipotecznych i unit linków) na portalu Bankier.pl.

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek ZWG, Planet Soft i Veno.

 

Największe spadki zanotowały akcje następujących firm:

  • GRAPHIC – na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;
  • PROXYAD na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty.;\
  • COOLMARK – na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty.

Opracowanie:


CertusCapital