• Spółka pod lupą

  • Medicalgorithmics

    wykres

   Spółka została zawiązana w 2005 roku i od początku funkcjonowania skupiła się na tworzeniu rozwiązań systemowych i algorytmicznych w zakresie monitorowania i diagnostyki medycznej, w szczególności w dziedzinie diagnostyki kardiologicznej. W sierpniu 2011 roku Podmiot zadebiutował w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

   więcej

 • Ze spółek

 • Felieton

  • Edukacja ekonomiczna potrzebna od zaraz

   ABC

   Po 1989 roku, kiedy to zapanowała w Polsce wolność gospodarcza, Polacy zachłysnęli się mechanizmami rynkowymi i swobodą kształtowania działalności gospodarczej. Zachłysnęli się do tego stopnia, że jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać podmioty, które do dzisiaj oferują nam całą masę „produktów” mających na celu tylko jedno: wyciągnąć od nas jak najwięcej pieniędzy.

   więcej

  • Spółki świadomie łamią regulamin na NewConnect

   Devil

   Emitenci, którzy nie wywiązują się rzetelnie z obowiązków wyszczególnionych w regulaminie ASO, narażeni są na szereg sankcji, z których najbardziej dotkliwa to wykluczenie instrumentów finansowych spółki z obrotu w alternatywnym systemie. Niestety rozwiązanie to stosowane jest na tyle rzadko, że dla części emitentów opinia inwestorów jest ważniejsza niż potencjalne konsekwencje nałożone przez Organizatora NewConnect.

   więcej