• MadkomNazwa spółki: Madkom S.A.

Rok założenia: 1999 r.

Strona www: www.madkom.pl

 

Data debiutu: 9 sierpnia 2012 r.

Sektor: Informatyka

Ticker: MAD

 

Opis działalności: Madkom S.A. specjalizuje się w projektowana i wdrażaniu oprogramowania do zarządzania dokumentami, informacją i procesami w administracji publicznej. W ofercie Spółki znajdują się pakiety własnych programów dla elektronicznej administracji (SIDAS – System Informatyczny Dla Administracji Samorządowej) oraz sprzęt komputerowy. Emitent oferuje także usługi w zakresie wdrażania własnych pakietów programów komputerowych i szkoleń w ich użytkowaniu oraz prowadzi szkolenia z zakresu przepisów regulujących prace administracji publicznej.

 

Kapitalizacja: 11 202 300,00 zł

Wielkość oferty: 1 000 000,00 zł

Koszty emisji: 53 750,00 /5,38%*

Przychody**: 5 305 286,56, zł

Zysk netto**: 215 401,69 zł

Kapitał własny: 3 864 401,69 zł

Cena/Zysk: ---

Cena/Wartość księgowa: 2,90

 

Kurs odniesienia: 0,20 zł

Kurs otwarcia: 0,32 zł

Kurs zamknięcia: 0,27 zł

Wolumen obrotu: 312 448 szt.

Autoryzowany Doradca: O.M. Finance sp. z o.o.

Animator: Dom Maklerski BDM S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Madkom sp. z o.o. 87,95%/ 87,95%

Innovo sp. z o.o. 10,85%/ 10,85%

Free float 1,20%/ 1,20%

 

*proc. wielkości oferty

**dane finansowe za okres od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

 

Opracowanie:

 

CertusCapital