• W poszukiwaniu innowacyjności na NewConnectAlternatywny system obrotu powstawał w 2007 r. głównie z myślą o spółkach innowacyjnych, posiadających bardzo dobre perspektywy rozwoju. Choć rzeczywistość okazała się inna od oczekiwań, jak dowodzi wydany ostatnio przez Deloitte raport, na NewConnect można znaleźć również perełki dobrze wpasowujące się w misję małej giełdy.

 

fotolia.pl


Struktura branżowa spółek notowanych w ASO warszawskiej giełdy nie pozostawia złudzeń co do innowacyjności tego rynku. Najbardziej liczną grupę stanowią podmioty z branży handlowej (54 wg stanu na 28.10.2011 r.) oraz usług finansowych i pozostałych (odpowiednio 27 i 45). Istnieje jednak grupa spółek, która wyróżnia się pośród tego ponad 300-elementowego zbioru.

 

Struktura branżowa

Wykres 1. Struktura branżowa spółek notowanych na NewConnect wg stanu na 31.10.2011 r. 

Źródło: Grupa Trinity na podstawie newconnect.pl

 

Branża technologiczna, informatyczna czy energetyka ekologiczna również mają swoich przedstawicieli na małym parkiecie. Łącznie w tych segmentach notowanych jest 58 spółek, a ich łączna kapitalizacja wynosi ponad 944 mln zł. Stanowi to 11,9% kapitalizacji całego NewConnect, nie jest to więc udział marginalny.

 

Wyróżnieniem dla spółek innowacyjnych było wprowadzenie w sierpniu 2010 r. przez GPW indeksu NCX Life Science, skupiającego podmioty z branży biotechnologicznej. Na koniec października 2011 r. w skład indeksu wchodziło 10 spółek o łącznej wartości rynkowej wynoszącej ponad 623 mln zł. Od samego początku indeks radzi sobie gorzej od szerokiego NCIndex zarówno pod względem stóp zwrotu, jak i zmienności, ale może to być spowodowane złym zdywersyfikowaniem portfela NCX Life Science, gdyż wszystkie spółki wchodzące w jego skład należą do jednej branży.

 

notowania

Wykres 2. Notowania NCX Life Science i NCIndex w okresie 30.08.2010 – 31.10.2011 

Źródło: Grupa Trinity na podstawie bossa.pl

 

Jak jednak wynika z raportu Fast50 opublikowanego przez Deloitte, warto spojrzeć na NewConnect nie przez pryzmat całego rynku, lecz zwrócić uwagę na pojedyncze spółki. Spośród 50 najszybciej rozwijających się firm z branży nowych technologii w Europie Środkowo-Wschodniej aż 20 ma siedzibę w Polsce. Średnia stopa wzrostu tych spółek, mierzona zmianą przychodów w latach 2006-2010, wyniosła aż 1073%.

 

Aż pięć spośród tych 20 podmiotów notowanych jest na NewConnect. Są to: Inwestycje.pl, IAI, Euro-Tax.pl, SARE i Nowoczesna Firma. Ich stopy wzrostu wyniosły odpowiednio 2719%, 1005%, 950%, 500% i 320%. Wszystkie związane są z branżą internetową, chociaż obszary ich działania znacznie się różnią.

 

Oprócz rankingu Fast50, opublikowana została również lista Rising Stars, na której znalazły się spółki innowacyjne, dynamicznie się rozwijające, ale zbyt młode, by znaleźć się w głównym rankingu. Na 10 spółek z listy aż 7 prowadzi działalność w Polsce, a dwie z nich, Selvita oraz i3D, są notowane w alternatywnym systemie obrotu GPW. W latach 2008-2010 osiągnęły one wzrost przychodów odpowiednio o 2623% i 794%.

 

Jak dowodzi raport Deloitte, NewConnect może być dobrym miejscem do poszukiwań szybko atrakcyjnych i dobrze zarządzanych spółek. Potencjalny inwestor musi jednak przebrnąć przez znaczną ilość informacji, ze względu na dużą i wciąż szybko rosnącą ilość podmiotów. Jeśli jednak jest on zdecydowany inwestować w długoterminowy wzrost wartości, to stopa zwrotu z takiej inwestycji może sowicie wynagrodzić trudy i ryzyko.

 

Opracowanie:

 

Grupa Trinity