• Rola dokumentu informacyjnego w podejmowaniu decyzji inwestycyjnychDokument informacyjny jest podstawowym źródłem informacji o spółce notowanej na NewConnect. Na co warto zwrócić uwagę podczas jego przeglądania?

 

Dokument informacyjny sporządza się w związku z ubieganiem się emitenta o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu. Jest on upubliczniany przynajmniej kilka dni przed debiutem spółki, stanowi więc naturalny wybór dla inwestora szukającego informacji o wchodzącym na rynek podmiocie.

 

fotolia.pl

 

Struktura dokumentu informacyjnego jest z góry narzucona przez regulamin ASO. Kolejne rozdziały dotyczą odpowiednio czynników ryzyka, osób odpowiedzialnych za sporządzenie dokumentu, wprowadzanych instrumentów finansowych, danych o emitencie i sprawozdań finansowych. Oprócz tego w dokumencie znajduje się również obligatoryjny wstęp i załączniki, takie jak treść statutu czy odpis z KRS.

 

Analizując opisane czynniki ryzyka, warto zwrócić uwagę na ryzyko związane bezpośrednio z obszarem działalności emitenta. Inwestor nie musi przecież być specjalistą w każdej dziedzinie, więc rzut oka na listę sporządzoną przez emitenta, czyli podmiot dobrze zorientowany w branży, powinien być bardzo pomocny w ocenie całości ryzyka związanego z daną inwestycją.

Wśród danych o wprowadzanych instrumentach można znaleźć (choć nie zawsze) informację o ilości podmiotów, które objęły akcje nowej emisji. Jeśli do obrotu wprowadzana jest tylko jedna seria akcji, a podmiotów obejmujących instrumenty jest niewiele, to istnieje ryzyko zawiązania tzw. „spółdzielni”, czyli zmowy strony podażowej mającej na celu jak najmocniejsze wywindowanie kursu w pierwszych dniach po debiucie. Takie ruchy można już było zaobserwować na walorach debiutantów na NewConnect.

 

Bardzo ciekawe z punktu widzenia inwestora są również dane o emitencie i sprawozdania finansowe. Pozwalają one na analizę sytuacji finansowej, poznanie strategii rozwoju i modelu biznesowego emitenta czy zapoznanie się z prognozami przyszłym wyników finansowych. Na podstawie tych danych inwestor może nawet sporządzić własną wycenę walorów emitenta, korzystając na przykład z metody porównawczej, i na tej podstawie podjąć decyzję inwestycyjną.

 

Dokument informacyjny może również pełnić rolę edukacyjną dla początkujących inwestorów. Część informacji jest wspólna dla wszystkich lub większości emitentów. Są to czynniki ryzyka dotyczące notowań instrumentów w ASO, w większości dokumentów informacyjnych bardzo dobrze opisane, i informacje o zasadach opodatkowania dochodów z instrumentów finansowych, którym podlega inwestor.

 

Przeglądając dokument informacyjny trzeba pamiętać, że nie podlega on zatwierdzeniu pod względem zgodności ze stanem faktycznym ani przez KNF, ani przez GPW, jak ma to miejsce w przypadku prospektu emisyjnego. Podmiotami odpowiedzialnymi za rzetelność zawartych informacji są jedynie emitent i autoryzowany doradca. Warto też pamiętać, że dokument informacyjny jest sporządzany na konkretny moment i z czasem ulega dezaktualizacji – wtedy najbardziej aktualnym źródłem informacji o spółce są opublikowane raporty okresowe emitenta.

 

Opracowanie:

 

Grupa Trinity