• Statystyka rynku NewConnect w okresie od 18 do 29 kwietnia 2011 r.



StatystykiNCIndex na zamknięciu w dniu 29 kwietnia 2011 r. osiągnął wartość 59,56 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni odnotował wzrost o 1,8%. Dodatni rezultat był zbliżonym wynikiem do tego, który osiągnął sWIG80 (1,2%) i lepszym niż mWIG40 (-0,5%) oraz WIG20 (-0,1%). Wartość handlu akcjami osiągnęła poziom 106,2 mln zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

NCIndex

Rys. 1. NCIndex w okresie od 1 stycznia do 29 kwietnia 2011 r.

 

W opisywanym okresie wzrost zanotowało 112 spółek, wartość rynkowa dwudziestu pięciu nie zmieniła się, a 76 odnotowało spadki kursu akcji.

 

StatystykiNajwięcej można było zyskać inwestując w walory następujących podmiotów:

 

  • IPO SA – na wzrost kursu akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;
  • Smoke Shop – na wzrost kursu akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty.
  • Astro – w dniu 18.04.2010 r. Zarząd Spółki otrzymał z Intercom Poland LLC z siedzibą w Chicago podpisaną umowę, której przedmiotem jest dystrybucja dziewięciu kanałów telewizyjnych, należących do Astro S.A. (telewizja NEXT), na terenie całego świata.

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem Serenity, Smoke Shop oraz Balticon.

 

Największe spadki zanotowały akcje następujących firm:

 

  • Wealth Bay – na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty; 
  • Dr Kendy – na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;
  • Blue Tax Group – w dniu 19 kwietnia 2011 r. Zarząd Spółki poinformował, że w wyniku realizacji umów, jakie Emitent zawarł w okresie od grudnia 2010 roku do końca marca 2011 roku z jedenastoma podmiotami przygotowującymi się do debiutu na NewConnect, Emitent zrealizuje usługi doradcze o wartości 662 tys. zł. netto. Przedmiotem zawartych umów jest realizacja usług doradczych niezbędnych w procesie przygotowywania się Klientów Emitenta do debiutu giełdowego.

 

Opracowanie:

 

Certus Capital