• Parkiet, a może partner?partnerŚrodków na rozwój firmy wcale nie musisz pożyczać od banku. Nie musisz ich też wyciągnąć z własnej kieszeni. I jest to możliwe w Polsce.


Źródeł kapitału dla firm jest wiele: począwszy od emisji akcji lub obligacji, przez fundusze unijne, leasing, faktoring, po fundusze private equity/ venture capital czy sieci aniołów biznesu. Wszystko zależy od stadium rozwoju przedsiębiorstwa i jego potrzeb. Dla firm sektora MSP, najliczniejszej grupy podmiotów polskiej gospodarki, ze względu na ich specyfikę jako szczególnie warte rozważenia można wskazać dwie formy: emisję akcji na rynku NewConnect lub pozyskanie inwestora finansowego albo branżowego.

 

Parkiet NewConnect jest przeznaczony dla spółek młodych, o niskiej kapitalizacji i krótkiej historii. Jest przyjazny dla małych i średnich spółek ze względu na niższe w porównaniu do parkietu głównego wymogi wejścia, prostsze i krótsze procedury, wreszcie – niższe koszty. Debiut, poza pozyskaniem kapitału, może również sprzyjać kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy, jako podmiotu publicznego, oraz zwiększeniu jej rozpoznawalności. Mimo że mały parkiet jest promowany jako miejsce dla spółek innowacyjnych, przyjrzenie się podziałowi branżowemu aktualnie notowanych spółek wskazuje wyraźnie, że szanse mają również podmioty z tradycyjnych branż, które znajdą sposób na zainteresowanie inwestorów. NewConnect to rynek dla przedsiębiorstw, których ambicje sięgają parkietu głównego. Tylko w tym roku już trzy spółki przeniosły notowania na rynek główny. Jest to więc dobra droga do budowania pozycji firmy na rynku.

 

Druga wymieniona forma – pozyskanie inwestora branżowego lub finansowego (np. funduszu private equity/ venture capital) – należy do obszaru fuzji i przejęć. Zapewne wielu przedsiębiorcom określenie to kojarzy się głównie z dużymi, szeroko omawianymi na łamach prasy transakcjami, niebotycznymi kwotami i pewnie często ze swego rodzaju barbarzyństwem biznesowym. Tymczasem na uboczu tego, co dzieje się na świeczniku, zawieranych jest wiele transakcji na mniejszą skalę. O tym, że inwestor finansowy może pomóc w rozwoju biznesu świadczą chociażby przypadki takich firm, jak Medicover, Solaris Bus & Coach czy Kakadu. Istotnym jest, że inwestor branżowy lub finansowy nie tylko dostarcza kapitał, ale służy również wsparciem biznesowym dzięki własnemu doświadczeniu, a jego obecność podnosi prestiż i wiarygodność firmy.

Oczywiście każda decyzja o drodze pozyskania kapitału powinna być poprzedzona zgromadzeniem jak najszerszej wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i informacji o praktyce biznesowej. Słabą pomocą może w tym zakresie służyć literatura: po pierwsze ze względu na niewielką ilość pozycji, po drugie ze względu na fakt, że każdy przypadek wymaga odrębnej analizy. Dlatego też warto na początek skorzystać z oferty szkoleń czy warsztatów o tematyce pozyskiwania kapitału dla firm, część z nich jest finansowana ze środków Unii Europejskiej i nie wiąże się z kosztami dla uczestników.

 

Mówiąc o wspomnianych formach pozyskania kapitału, można wymienić m.in.

 

  • konferencję Fuzje i przejęcia 2011, organizowaną przez gazetę Rzeczpospolita 13 kwietnia w Warszawie,
  • warsztaty z zakresu fuzji i przejęć Grupy Trinity Fundusze private equity a inwestor branżowy, organizowane 7­–8 kwietnia we Wrocławiu i 14–15 kwietnia w Poznaniu.

 

W ofercie tej ostatniej znajdują się również szkolenia w zakresie inwestowania i pozyskiwania kapitału na rynku NewConnect, najbliższe 12–13 kwietnia w Poznaniu. Warto też śledzić ofertę podmiotów działających w ramach poddziałania 3.3.1. PO IG, takich jak np. projekt Łowcy Biznesu, Trinity Capital Business Network czy Sieć Inwestorów Krakowskiego Parku Technologicznego, które organizują szkolenia, konferencje i warsztaty dla przedsiębiorców, w tym również poświęcone pozyskiwaniu kapitału przez firmy. Wszelkie wydarzenia branżowe dodatkowo stanowią zawsze okazję do nawiązania kontaktu z praktykami, którzy znają dobrze problemy i zagadnienia z rzeczywistości biznesowej i czasem podczas tego typu spotkań udzielają indywidualnych konsultacji.   

 

Opracowanie:

 

Grupa Trinity