• Raport z debiutu - West Real Estate



Nazwa spółki: West Real Estate S.A.        

Rok założenia: 2006

Prezes Zarządu: Ewa Maj                                   

Dane adresowe: ul. Przedświt 11/1, 54-618 Wrocław 

Strona www: www.westrealestate.pl             

 

Data debiutu: 18 marca 2011 r.

Ticker: WRE

 

Opis działalności: Spółka West Real Estate zajmuje się inwestycjami w zakup nieruchomości, przekazywaniem procesu zarządzania nimi spółkom zależnym oraz czerpania z tego tytułu korzyści ekonomicznych. Spółka dywersyfikuje ryzyko prowadzonej działalności poprzez inwestycje w przedsięwzięcia z różnych branż, jak np. paliwowa, nieruchomości lub hotelarstwo.

 

Kapitalizacja: 34 320 000 zł        

Wielkość oferty: 2 512 000 zł           

Koszty emisji: -

Przychody za 2009 r.: 0 zł

Zysk netto za 2009 r.: - 42,82 zł                 

Cena/Zysk: -                                 

Cena/Wartość księgowa: 18,58     

 

Kurs odniesienia: 6,00 zł

Kurs otwarcia: 5,82 zł

Kurs zamknięcia: 5,72 zł   

Wolumen obrotu: 3 877 szt.              

Autoryzowany Doradca: DFI Sp. z o.o.

Animator: DM BOŚ S.A.

 

Struktura akcjonariatu:     

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Elisabeth Pedzik 86.99%/86.99%

FreeFloat 13,01%/13,01%

 

Opracowanie:

 

Certus Capital