• Mała giełda coraz większa2002 lutego 2011 r. na rynku NewConnect zadebiutowała spółka ONICO, stając się 200 uczestnikiem alternatywnego systemu obrotu warszawskiej giełdy. Młodszy brat rynku regulowanego coraz mocniej zaznacza swoją obecność na polskim rynku kapitałowym.

 

NewConnect powstał w sierpniu 2007 r. z myślą o małych i średnich spółkach, które nie spełniają wymogów kapitałowych lub nie są w stanie ponieść kosztów związanych z debiutem na głównym parkiecie GPW. Oferta organizatora ASO, zakładająca niskie stawki wprowadzenia walorów do obrotu oraz złagodzone wymogi formalne i obowiązki informacyjne, jest dla takich emitentów niezwykle kusząca.

 

Spółki chcące rozpocząć notowania własnych akcji na rynku regulowanym muszą się liczyć z wydatkiem średnio 4,5 mln zł (dane za 2010 r.). Większość tej kwoty stanowi wynagrodzenie domu maklerskiego z tytułu sporządzenia prospektu emisyjnego oraz przeprowadzenia i promocji oferty. Opłata za dopuszczenie do obrotu GPW wynosi, w zależności od wartości oferty, od 8 tys. do 96 tys. zł, plus 6 tys. zł opłaty za złożenie wniosku. Wartość rynkowa wpływa również na koszty roczne, które zawierają się przedziale od 9 tys. do 70 tys. zł.

 

W przypadku NewConnect wydatki są dużo niższe. Emitenci nie muszą sporządzać prospektów emisyjnych ani korzystać z usług domów maklerskich. Wystarczy sporządzenie dokumentu informacyjnego i zawarcie umowy z autoryzowanym doradcą. Możliwość przeprowadzenia oferty prywatnej przekłada się również na niższe koszty promocji oferty. Opłata za wprowadzenie instrumentów do obrotu jest stała i wynosi zaledwie 3 tys. zł. Identyczne koszty trzeba również ponieść w ramach opłaty rocznej, ale emitent w pierwszym roku notowań jest z niej zwolniony.

 

Brak wymogu publikowania audytowanych sprawozdań półrocznych również wpływa na atrakcyjność NewConnect jako źródła pozyskania kapitału. Przekłada się to na ciągle rosnącą liczbę debiutów. W samym 2010 r. do obrotu wprowadzone zostały instrumenty finansowe 86 spółek. Wprawdzie w ostatnim kwartale 2010 r. zanotowano niewielki spadek liczby debiutów w stosunku do poprzedniego okresu, ale rekordowy pierwszy miesiąc bieżącego roku (14 nowych emitentów) świadczy o niesłabnącej chęci podmiotów do wchodzenia na rynek alternatywny.

 

NewConnect, pomimo dynamicznego rozwoju, nadal pozostaje w cieniu londyńskiego AIM – europejskiego lidera rynków alternatywnych. Obecnie jest na nim notowanych około 960 spółek z ponad 100 krajów. Jednak stagnacja w jego rozwoju jest szansą dla polskiego rynku alternatywnego na stanie się rozpoznawaną w Europie marką. Już teraz w ASO notowane są dwie spółki czeskie i jedna bułgarska.

 

Ilość spółek debiutujących kwartalnie na NC w okresie lipiec 2007 - styczeń 2011

Wykres 1. Ilość spółek debiutujących kwartalnie na NewConnect w okresie lipiec 2007 – styczeń 2011

Opracowanie: Grupa Trinity na podstawie newconnect.pl

 

Nie tylko liczba debiutów wskazuje na ciągły rozwój NewConnect. Od końca II kw. 2009 r. do ostatniego dnia grudnia 2010 r. rynkowa wycena spółek notowanych w ASO wzrosła ponad trzykrotnie, z poziomu 1,5 mld zł do ponad 5,1 mld zł. W ciągu ostatniego miesiąca wartość ta powiększyła się o kolejne 900 mln zł, co wynikało z pojawienia się na rynku dużych podmiotów, takich jak Dom Maklerski TMS Brokers (31.01 wyceniony przez inwestorów na 211 mln zł) czy Balticon (513 mln zł). Drugi z nich jest aktualnie spółką o największej kapitalizacji na NewConnect. Średnia wartość notowanej na NewConnect spółki wynosi prawie 32 mln zł.

 

O zwiększającej się różnorodności emitentów świadczy nie tylko rozmiar spółek. Na nastawionym pierwotnie na innowacje rynku pojawiają się również podmioty z różnych branż. Przykładem może być chociażby dwusetna spółka na NewConnect, Onico. Firma zajmuje się pośrednictwem w hurtowym obrocie paliwami płynnymi, w szczególności gazem LGP. Pozyskany kapitał z oferty o wartości 2,25 mln zł spółka planuje przeznaczyć na rozwój handlu drogą morską. Onico SA pierwsze kroki na rynku kapitałowym stawiała już wcześniej. W listopadzie 2009 roku spółka wyemitowała na rynku Catalyst 1 700 obligacji serii A o wartości nominalnej 100 zł. Ich ostateczny wykup nastąpił 15 stycznia 2010 r.

 

Nadal dużą część spółek na małym parkiecie stanowią jednak firmy działające w branżach takich jak biotechnologia, recykling, ekoenergia czy IT. Jest więc to rynek kluczowy dla wielu funduszy private equity i venture capital. ASO stwarza możliwości pozyskania kapitału na prowadzenie działalności tego typu, jak również jest miejscem sprzedaży spółek portfelowych zbyt małych na wejście na rynek główny GPW lub leżących poza obszarem zainteresowania dużych firm inwestycyjnych.

 

Kapitalizacja spółek notowanych na NewConnect w okresie czerwiec 2009 - styczeń 2011

Wykres 2. Kapitalizacja spółek notowanych na NewConnect w okresie czerwiec 2009 – styczeń 2011 (w mln zł)

Opracowanie: Grupa Trinity na podstawie newconnect.pl

 

Coraz większe zainteresowanie rynkiem NewConnect ze strony dużych instytucji inwestycyjnych, takich jak PZU Asset Management czy Tar Heel Capital, stwarza duże szanse na zniwelowanie poważnego mankamentu małej giełdy, jakim jest niska płynność. Opinie wielu analityków oraz zarządu GPW mówią o powiększeniu grona uczestników rynku do około 300 spółek do końca bieżącego roku. Biorąc też pod uwagę nieustający wzrost zainteresowania ze strony inwestorów indywidualnych, zgadzających się na ponoszenie zwiększonego ryzyka w zamian za ponadprzeciętne stopy zwrotu, perspektywy rozwoju NewConnect w najbliższym czasie prezentują się bardzo optymistycznie.

 

Opracowanie:

 

Trinity