• Zmiany w wielkości progu kapitalizacji dla debiutantów na GPW© ioannis kounadeas - Fotolia.com Od nowego roku obowiązuje podwyższony próg kapitalizacji dla debiutantów na parkiecie głównym giełdy. Jak w świetle tych zmian prezentują się możliwości spółek publicznych i potencjalnych debiutantów?

 

Rynek NewConnect powstał z myślą o ułatwieniu dostępu do kapitału dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Warunki uczestnictwa w ASO zostały w znacznym stopniu złagodzone w stosunku do wymogów obowiązujących na GPW. NewConnect pozwala spółkom nawet o nikłej rozpoznawalności, ale atrakcyjnym dla inwestorów profilu działalności i modelu biznesowym, zaistnieć na rynku kapitałowym. Mały parkiet dla wielu spółek stał się furtką, którą mogą przejść na rynek podstawowy. Nie udałoby im się to, gdyby korzystały z bezpośrednich procedur obowiązujących przyszłych emitentów, których spełnienie stanowi warunek sine qua non wprowadzenia akcji na GPW.

 

Minimalne wymogi, jakim spółka musiała sprostać, by pojawić się na głównym parkiecie, dotyczyły między innymi wartości wyceny rynkowej, która nie mogła być niższa niż 10 mln euro. Od 1 stycznia 2011 r. Giełda wprowadziła nowe regulacje w tym zakresie. Zgodnie z nimi wycena rynkowa musi być nie mniejsza niż 15 mln euro dla nowych debiutantów i 12 mln euro dla spółek, których akcje były notowane na NewConnect przez co najmniej 6 miesięcy przed dniem przeniesienia na główny parkiet. Dla większości spółek z alternatywnego systemu obrotu osiągnięcie pułapu blisko 60 mln zł jest niemal niemożliwe, więc jego obniżenie do 48 mln zł może podnieść szanse na ich uczestnictwo w rynku głównym.

 

Na rynku NewConnect obecnie notowanych jest 192 spółki (stan na dzień 18.01.2011 r.), w tym trzy spółki zagraniczne. Kryterium kapitalizacji umożliwiające przejście na rynek podstawowy spełnia tylko 28 podmiotów. Natomiast kapitalizację powyżej progu 15 mln euro osiągnęły 22 spółki. Niekwestionowanym liderem jest tu spółka Mo-Bruk SA z wartością 86 mln zł. Kapitalizację w przedziale od 10 mln euro do 12 mln euro osiągnęło pięć podmiotów. Są to: Aztec International SA, Dent-a-Medical SA, Lokaty Budowlane SA, LUG SA i Milkpol SA.

 

Przyjrzyjmy się również spółkom aktualnie notowanym na GPW. Na 397 podmiotów (stan na dzień 18.01.2011 r.) 310 spełnia nowe wymogi kapitalizacji, a 343 spełnia stary próg 10 mln euro. Spółki, które przeszły z rynku NewConnect na GPW udowodniły, że mniejszy nie znaczy gorszy. Tylko cztery na dziesięć z nich nie spełnia nowych wymogów odnośnie kapitalizacji.

 

Tabela 1. Kapitalizacja spółek, które przeniosły notowania z rynku NewConnect na GPW

Spółka

Kapitalizacja

w mln PLN

Kapitalizacja

w mln euro

Eko Export

55,24

14,29

Fast Finance SA

83

21,47

MW Trade SA

119,84

31,00

Centrum Klima SA

136,38

35,28

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne SA

128,4

33,22

Pragma Inkaso SA

60,72

15,71

LST Capital SA

42,72

11,05

Tesgas SA

176,89

45,76

Trans Polonia SA

49,88

12,90

Wadex

34,47

8,92

Źródło: GPW S.A.

 

O ile nowy próg może ograniczyć liczbę debiutantów, o tyle działania spółek publicznych powinny także iść w kierunku jego spełnienia, by zdobywać zaufanie inwestorów. Spółki debiutujące na NewConnect niemal od razu były weryfikowane przez rynek, niejednokrotnie nadszarpując zaufanie, czego efektem jest niska kapitalizacja notowanych na nim podmiotów. Zarządy tych spółek powinny odpowiedzieć sobie na pytanie, co należy zrobić, by je przywrócić do poziomu, który pozwala na uczestnictwo w rynku podstawowym.

 

Nowe wymogi dotyczące kapitalizacji mają na celu segmentację rynku oraz podniesienie jego jakości poprzez eliminację podmiotów o mniejszym doświadczeniu i niepewnej sytuacji majątkowo-finansowej. Jest to również ukłon skierowany w stronę inwestorów – można domniemać, że wprowadzone zmiany spowodują, iż na rynku zaczną pojawiać się spółki o stabilnych fundamentach. Jednocześnie z drugiej strony podwyższenie progu może wpłynąć na ograniczenie pola inwestycji ze względu na zmniejszenie liczby debiutów, co może spowodować większe zainteresowanie rynkiem NewConnect.

 

Z punktu widzenia notowanych już podmiotów nowe wymogi wymuszą na zarządach efektywniejsze działania, zmierzające do budowania wartości. Dotyczy to również, i w szczególności, spółek z NewConnect, które planują przeniesienie notowań na „dojrzały” rynek – przynajmniej niektóre z nich powinny zacząć rozsądniej wykorzystywać pozyskane środki i budować stabilne fundamenty dla dalszej działalności.

 

Wydaje się, że zmiana przepisów jest trafną decyzją. GPW mocno pracuje, by stać się znaczącym graczem na europejskim rynku kapitałowym i przyciągać coraz większą liczbę inwestorów zagranicznych. Wyższy próg, a więc podniesienie „jakości” debiutujących podmiotów, może się do tego przyczynić. Natomiast uprzywilejowanie specjalnym, niższym progiem spółek z NewConnect można odczytać jako wyraz przekonania GPW o wartości doświadczenia, zgromadzonego podczas funkcjonowania na mniejszym rynku, dzięki któremu spółkom łatwiej odnaleźć się w na dużym parkiecie. Patrząc na rosnące ambicje polskich małych i średnich przedsiębiorstw, możemy być pewni, że z tej szansy skorzystają i będziemy w tym roku świadkami wielu ciekawych debiutów.

 

Opracowanie:

 

Trinity