• Fundusze inwestują na NewConnectRynek NewConnect niedawno obchodził swoje trzecie urodziny. Obecnie miesięczne obroty na alternatywnym rynku przekraczają 400 mln zł, wartość transakcji na sesjach w tym roku przekroczyła 3 mld zł. W całym 2009 r. było to zaledwie 1,2 mld zł. Notowane jest 185 spółek, a kapitalizacja niektórych z nich przekracza kilkukrotnie wartość spółek z głównego parkietu. Wszystko to sprawia, że  młodszy parkiet dostrzegły wreszcie fundusze, dotychczas inwestujące ewentualnie poniżej progu zmuszającego do ujawnienia. 


© ktsdesign - Fotolia.com W pierwszej połowie mijającego roku udział instytucji w obrotach na NewConnect sięgnął 7 proc., co oznacza, że w ujęciu wartościowym zrealizowali oni obrót za około 90 mln zł. Pamiętać jednak należy, że w pojęciu „inwestorzy instytucjonalni” mieszczą się również animatorzy rynku. Udział TFI w w transakcjach inwestorów instytucjonalnych wyniósł zaledwie 22 proc. Jak ujawniają autoryzowani doradcy, TFI inwestują w spółki NewConnect, uczestnicząc w ofertach private placement, jednak zwykle starają się nie ujawniać swojego stanu posiadania.

 

Nie bez znaczenia jest fakt, że TFI by inwestować na NewConnect musiały lub jeszcze muszą zmienić swoje statuty i regulaminy wewnętrzne a to wymaga czasu oraz m.in. zgody KNF ”- mówi Paweł Sobkiewicz, Wiceprezes Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. „Ponadto część podmiotów np. typu asset management selekcjonuje spółki notowane na NewConnect pod kątem udziału w potencjalnych nowych emisjach. Zapewne kwestią czasu są emisje spółek z alternatywnego rynku, kierowane wyłącznie do tego typu podmiotów.” dodaje.

 

TFI się ujawnia

 

W drugim półroczu br. dostrzegalne jest wyraźnie rosnące zainteresowanie brokerów tym rynkiem. TFI sporadycznie przekraczają 10% próg w akcjonariacie, nie angażują się osobowo w zarządzanie czy nadzór nad spółką. Wśród spółek, w których akcjonariacie pojawiają się TFI dostrzegalne są zazwyczaj te, które przetrwały pierwszy etap działalności i poszukują finansowania na dalszy rozwój. Często zachętą dla TFI jest realna strategia przeniesienia notowań na GPW.

 

Tab. 1. Fundusze w akcjonariacie spółek NewConnect, stan na 28 grudnia 2010 r.

 

Fundusz

Spółka, w której akcjonariuszem jest TFI

% posiadanych przez TFI akcji

Kapitalizacja spółki na dzień 27.12.2010 r.

(w mln zł)

Union Investment TFI

Aton-HT

5,21

75,74

Union Investment TFI

Mo-Bruk

7,02

366,3

BRE Wealth Managment

Alumast

5,34

8,94

BRE Wealth Managment

Media Cap

6,2

13,25

PZU Asset Management

Eko-Eksport (spółka 28.12. przechodzi z NC na GPW S.A.)

5,02

71,19

Quercus TFI

Telestrada

5,03

22,86

Ipopema TFI (zarządzający Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

Galvo

10

15,40

Ipopema TFI (j.w.)

Black Point

6,5

66,44

Contango TFI (należy do Banku Polskiej Spółdzielczości)

Positive Advisory

50,06

14,48

Allianz Polska TFI

Plasma Systems

7,0

25,48

Amplico OFE (d. AIG)

Grupa ADV

7,5

86,10

Pekao OFE

Grupa ADV

5,01

86,10

Źródło: Opracowanie własne, Alvero sp. z o.o. 

 

Pojawienie się inwestora instytucjonalnego w akcjonariacie to dobra wiadomość nie tylko dla władz spółki, ale również dla inwestorów indywidualnych. Przykładowo, gdy w akcjonariacie Media Cap (dawniej Em Lab), ujawnił się BRE Wealth Management, kurs spółki skoczył o 44 proc. w ciągu jednej sesji.

 

Instytucje, które decydują się na zakup akcji w ofercie prywatnej, z reguły wybierają tylko duże jak na NewConnect emisje, przekraczające 6 mln zł. Tak było w przypadku Plasma System, która  pozyskała  z rynku 10 mln zł. W jej ofercie wziął udział m.in. Allianz Polska TFI.

 

Fundusz również znany jako doradca finansowy

 

Należy również wskazać fundusze typu venture capital czy inne firmy inwestycyjne i doradcze, jak np. BBI Capital NFI, (zaangażowany w Call@2Action), ABS Investment (będący akcjonariuszem takich spółek jak Auxilium, Finhouse, Liberty Group czy Art New Media), które oferują inwestorom dostęp do inwestycji prywatnych w Polsce. Często w spektrum ich zainteresowania są projekty w stadium wczesnego rozwoju, tj. projektowania koncepcji przedsięwzięcia (start up), bądź na etapie ekspansji.   Fundusze te inwestują w rozwój średniej wielkości spółki, w odróżnieniu od TFI są w nich aktywnym akcjonariuszem średnioterminowym (średni czas trwania inwestycji to 2-4 lata). Średnia wartość zaangażowania w jeden podmiot wynosi od 0,5 mln  do 1,5 mln zł.

 

-„Podstawowym kryterium wejścia kapitałowego ABS w daną spółkę jest synergia biznesów firm w portfelu, a następnie ścisła współpraca operacyjna tych podmiotów w celu zwiększenia kapitalizacji i poprawy ich wyników finansowych.” - wyjaśnia Sławomir Jarosz z ABS Investment. Celem tych funduszy jest doprowadzenie do maksymalnego wzrostu wartości spółek, w które inwestują. Realizowany jest nie tylko poprzez wsparcie niezbędnymi do rozwoju projektów środkami finansowymi, ale również know-how biznesowym oraz branżowym. Takie fundusze tworzą wartość dodaną na NewConnect, pomagają inwestorom indywidualnym zaangażować się w wartościowe podmioty.

 

Specjalizacja – NewConnect

 

NewConnect to już poważna platforma notowań, coraz więcej funduszy jest zainteresowanych rynkiem alternatywnym, jednak bez wątpienia nadal większość środków TFI będzie angażowana na głównym parkiecie. Tam transakcje mają większą wartość, tam też są giganci polskiego rynku. Wszystko wskazuje jednak na to, że być może nawet już w 2011 roku pojawią się fundusze TFI wyspecjalizowane w inwestycjach na NewConnect. 

 

Opracowanie:

 

Alvero