• Statystyka rynku NewConnect w okresie od 18 do 29 października 2010 r.NCIndex na zamknięciu w dniu 29 października 2010 r. osiągnął poziom 61,39 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni nieznacznie zyskał na wartości o 0,36%. Wzrost obserwowaliśmy również w przypadku indeksu mWIG40 (+2,37%). Swoją wartość o 2,15% zwiększył także amerykański DJIA. Straty odnotowały natomiast sWig80 (10,40%) i Wig20 (-0,11%). Wolumen wymiany walorami na polskim ASO wyniósł ponad 332 mln akcji, a wartość handlu osiągnęła poziom 152 mln zł.


NCIndex wykres

Rys. 1. NCIndex w okresie od 1 lipca do 29 października 2010 r.

 

W opisywanym okresie wzrost zanotowało 61 spółek, wartość rynkowa trzynastu nie zmieniła się, a 81 odnotowało spadki kursu akcji. Najwięcej można było zyskać inwestując w walory następujących podmiotów:Statystyki

 

  • Assetus – 18 października 2010 r. Spółka uruchomiła nowy serwis informacyjny w Internecie pod domeną www.szybkajazda.pl;
  • SMT Software – w dniu 18.10.2010 r. Zarząd Spółki złożył wniosek do Sądu Tribunal de Grande Instance de Nanterre we Francji celem rozpoznania sprawy zapłaty należności od spółki CDS Worldmeetings France;
  • GeoInvent – w dniu 19.10.2010 r. Spółka przekazała informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii F;


Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek Nicolas Games, Site oraz Eko Export.

Największe spadki zanotowały akcje następujących firm:

 

  • Vidis – na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;
  • FON Ecology - Zarząd Spółki Omenix spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki zależnej od Fon Ecology SA z siedzibą w Płocku, informuje, iż w dniu 21.10.2010r. w Pradze, w Republice Czeskiej, w formie umowy cywilno - prawnej, dokonał transakcji sprzedaży 8 280 (słownie ośmiu tysięcy dwustu osiemdziesięciu ) akcji imiennych spółki K-PROTOS;
  • InteliWISE – w dniu 20 października 2010 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o ustanowieniu prokury i udzieleniu jej Pani Dorocie Baranowskiej, pełniącej funkcję dyrektora gdańskiego oddziału Biura Doradztwa i Usług "Hera" sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, które współpracuje ze Spółką w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółki;

 

Opracowanie:

 

Certus Capital