• Wywiad z Ewą Maj, Prezesem Zarządu West Real EstateWest Real Estate S.A., spółka zajmująca się nabywaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Spółka działa od 2007 roku. Jej model biznesowy zakłada dywersyfikację prowadzonej działalności w trzech branżach: paliwowej, nieruchomości komercyjnych oraz hotelarskiej. Działania strategiczne w każdej z wyszczególnionych branż sprowadzają się do zakupu nieruchomości posiadających wysoki potencjał ekonomiczny, których funkcjonowanie przynosić będzie Spółce wymierne korzyści finansowe.


W ramach emisji prywatnej Spółka chce pozyskać środki, które planuje przeznaczyć na finansowanie dalszych planów biznesowych. Jednym z nich jest wykup od obecnego właściciela obiektu, budynku stacji paliw wraz z infrastrukturą - MOP Statoil Okmiany, zlokalizowanego przy autostradzie A4/A18. Stacja zarządzana jest obecnie przez spółkę zależną Emitenta – Ewa Maj Sp. k. Wartość inwestycji wynosi 11,0 mln zł, a wykup planowany jest na IV kwartał 2010 r.

 

Cele strategiczne Spółki na lata 2011-2012 to - poza wykupem stacji paliw - także nabycie w I kwartale 2011 r. nieruchomości o charakterze biurowym zlokalizowanej przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi z przeznaczeniem powierzchni biurowej i handlowej pod wynajem. Oprócz tego planowane jest także zaadaptowanie poniemieckiego kompleksu sanatoryjnego położonego w miejscowości Barcinek k. Jeleniej Góry na obiekt o charakterze hotelowym, który będzie miejscem świadczenia usług noclegowych w połączeniu z odnową biologiczną (SPA & Wellness). Obiekt będzie pierwszym hotelem w Polsce wyposażonym w innowacyjną technologię zapewniającą podwyższenie jego efektywności energetycznej oraz zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, czego potwierdzeniem będzie certyfikacja budynku zgodna ze standardem LEED Green Building Rating System. Rozpoczęcie prac planowane jest na IV kwartał 2011 r., a zakończenie inwestycji ma nastąpić w połowie 2012 r.

 

Zapis Czatu Inwestorskiego z dnia 21 października 2010 r.:


 

Ewa MajNa co spółka przeznaczy środki pozyskane z emisji akcji?

Ewa Maj, Prezes Zarządu West Real Estate S.A.: Środki pozyskane z najbliższej emisji zostaną przeznaczone na zakup nieruchomości MOP Statoil Okmiany.

 

Spółka planuje zakup 3 nieruchomości w ramach planów inwestycyjnych związanych z debiutem. Czy taka ilość inwestycji nie jest za mała, aby sprostać dynamicznemu rozwojowi rynku nieruchomości?

Obecny etap jest początkowym etapem działalności firmy i jej ekspansji na rynku, dlatego na ten moment do 2012 roku, jest to optymalne rozwiązanie. Po tej fazie nastąpi oczywiście dalszy rozwój, w trakcie którego planowane jest podjęcie kolejnych projektów inwestycyjnych.

 

Czy spółka inwestuje poza granicami Polski czy tylko na rodzimym rynku?

Spółka inwestuje w Polsce. Większość inwestycji ma swoją lokalizację na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny niemniej jednak w swoich działaniach jesteśmy elastyczni i jeśli oceniany przez nas projekt znajdzie się w zasięgu naszych parametrów opłacalności wyjdziemy poza granice tych dwóch województw (oczywiście w analizie opłacalności uwzględniamy wszelkie koszty związane z lokalizacją obiektu na innym terenie niż wymieniony).

 

Czy spółka posiada czy też planuje odłożyć dodatkowe środki na niespodziewane, ale bardzo atrakcyjne okazje do inwestycji?

Spółka w globalnej strategii swojej działalności posiada zdefiniowane strategie cząstkowe pozwalające w sytuacji, o której Pan pisze podjąć działania inwestycyjne. Strategie te przewidują wykorzystanie kapitału dłużnego i częściowo kapitału własnego.

 

Jak wygląda Państwa model biznesowy?

Nasz model biznesowy zakłada dywersyfikację ryzyka działalności poprzez inwestycję w segmencie rynku nieruchomości w różnych branżach oraz przekazywanie operacyjnej działalności spółkom zależnym. Jesteśmy zorientowani głównie na branże: paliwową – rynek stacji paliw, turystyczną – rynek hoteli i usług noclegowych oraz nieruchomości komercyjnych – biurowce. Model biznesowy realizowany jest w myśl następującego procesu: poszukiwanie nieruchomości, analiza opłacalności inwestycji, nabycie nieruchomości do majątku Spółki, przystosowanie nieruchomości do użytkowania oraz zarządzanie nieruchomością.

 

Witam. Chciałbym się dowiedzieć co wyróżnia Państwa spośród dużej grupy developerów działających na rynku? Czym zamierzają Państwo zdobyć portfele Inwestorów?

Nasze działania różnicuje przede wszystkim fakt, iż przedmiot nieruchomości traktujemy jako inwestycję własną. Nie działamy na rynku w oparciu o strategie deweloperskie, w których deweloper czerpie zyski ze sprzedaży nieruchomości lub z bezpośredniego wynajmu podmiotom trzecim. Skupiamy się na inwestycjach, które mają realizować założenia relacji biznesowych o charakterze B2C. Inwestycje w obiekty użyteczności publicznej będą generowały zyski w wyniku prowadzenia ich przez nasze spółki zależne.

 

Czy te projekty maja być szanse zrealizowane przed euro 2012?

Dołożymy wszelkich starań aby inwestycje zostały zakończone do Euro 2012.

 

Czy jest już wiadome kiedy ruszą zapisy na akcje? Na jakim etapie są przygotowania do emisji?

Obecnie prowadzona jest oferta prywatna, deklaracje woli nabycia akcji inwestorzy mogą składać do 14. listopada. Aby móc zapisać się na akcje, inwestor musi najpierw podpisać zobowiązanie do zachowania poufności, a następnie otrzymać numerowaną, imienną kopię memorandum (ich liczba nie przekroczy 99 sztuk).

 

Czy w związku z nabyciem MOP Statoil Okmiany spółka zamierza konkurować z potentatami typu Orlen, Lotos, BP, Shell? Czy w przyszłości planowane są kolejne przejęcia MOPów?

Każda marka działająca na rynku ma swoich klientów. Tak samo jest z marką Statoil, pod szyldem, której działamy. Nie konkurujemy z innymi stacjami, natomiast zawsze zapewniamy usługi na najwyższym poziomie dla naszych Klientów. Tak, przewidujemy przejęcia kolejnych MOPów lub zakup gruntu pod ich budowę :)

 

Czy spółka planuje wypłacać dywidendę?

Tak, Spółka planuje wypłacić dywidendę do 2012 roku.

 

Kto jeszcze oprócz Ewy Maj Sp. z o.o. wchodzi w skład spółek zależnych?

Spółki zależne, działające w imieniu West Real Estate S.A. to: Ewa Maj sp.k oraz Maj sp.k.

 

Jaka jest rynkowa wartość nieruchomości, które są Państwa własnością? czy księgują je państwo wg cen nabycia, czy wg ceny godziwej?

Posiadane przez nas nieruchomości księgujemy wg. ceny nabycia zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami rachunkowości. Na dzień 30.06.2010 r. wartość rzeczowych aktywów trwałych w Spółce wyniosła ponad 4 000 000,00 zł

 

Co zatem z dywidendą po 2012 r. ? Spółka przestanie się dzielić zyskiem?

Oczywiście chodziło dywidendę po 2012 :) cieszę się, że z uwagą śledzi Pan nasz czat :)

 

A w jaki sposób poszukujecie tych nieruchomości? Macie bazę kontaktów w biurach? Wykorzystujecie własny zespół? Szukacie miejsc które historycznie spełniały funkcje np. hotelu i staracie się je odtworzyć? Jak to wygląda?

Bazujemy na doświadczeniu Zarządu oraz grona Doradców. Korzystamy z ich sieci kontaktów biznesowych, umożliwiających wyszukiwanie atrakcyjnych przedmiotów inwestycji, zdolnych do generowania wysokiej stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału.

 

Czy mogłaby Pani powiedzieć coś na temat historii finansowej spółki? Na temat wyników za pierwsze półrocze 2010?
W stosunku do roku 2010 wysokość aktywów wzrosła w Spółce o około 350 % i sumy bilansowe na koniec IH wyniosły około 8,5 mln. Po stronie aktywów największa zmiana została zanotowana w pozycji aktywów trwałych i wyniosła na koniec II kwartału ponad 400%, zaś po stronie pasywów kapitał własny wzrósł do wartości powyżej 8 mln złotych i zmienił
się o prawie 350%.

Jakie są główne czynniki wpływające na to czy dana inwestycja jest dla Państwa atrakcyjna? Czy to tylko rentowność czy również swoiste preferencje Zarządu?
Do parametrów determinujących Nasze inwestycje w chwili obecnej należą:
atrakcyjna lokalizacja – determinująca rentowność; wielkość koniecznych do poniesienia nakładów inwestycyjnych – również determinująca rentowność; potencjał nieruchomości – podobnie jak poprzednie wpływająca na rentowność; atrakcyjność i dojrzałość branży na rynku na którym inwestujemy – zdecydowanie wpływająca na rentowność;

 

Opracowanie:

 

SII