• Statystyka rynku NewConnect w okresie od 4 do 15 października 2010 r.NCIndex na zamknięciu w dniu 15 października 2010 r. osiągnął poziom 61,17 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni nieznacznie zyskał na wartości o 0,03%. Wzrosty obserwowaliśmy również w przypadku polskich indeksów rynku regulowanego - WIG20 oraz mWIG40 zwiększały się odpowiednio o 1,64% i 1,45%. Swoją wartość o 2,15% zwiększył także amerykański DJIA. Wolumen wymiany walorami na polskim ASO wyniósł ponad 345 mln akcji, a wartość handlu osiągnęła poziom 180 mln zł.

Wykres NCIndex 1.07-15.10

Rys. 1. NCIndex w okresie od 1 lipca do 15 października 2010 r.

 

W opisywanym okresie wzrost zanotowało 57 spółek, wartość rynkowa dwudziestu nie zmieniła się, a 75 odnotowało spadki kursu akcji. 

statystyki tabeleNajwięcej można było zyskać inwestując w walory następujących podmiotów:

 

  • Centrum Wspierania Projektów Europejskich – w dniu 14.10.2010 r. Spółka podpisała pakiet 11 oryginałów umów doradczych dotyczących Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
  • Astro – w dniu 13.10.2010 r. Spółka otrzymała z Impuls-Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podpisaną umowę, której przedmiotem jest leasing urządzeń do produkcji telewizyjnej. Urządzenia te są częścią wyposażenia studiów będących elementem projektu OOGNET. Wartość netto sprzętu to 1 455 500 zł;
  • Assetus – 08.10.2010 r. Emitent otrzymał informację , że jej spółka zależna Virtual Exclusive Art Sp. z o.o. została wpisana przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego do rejestru działalności kantorowej w zakresie pełnym;

 
Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek Nicolas Games, Maximus oraz FON Ecology.
 
Największe spadki zanotowały akcje następujących firm:

 

  • Maximus – Małgorzata Rusin 5 października br. na sesji zwykłej na rynku NewConnect sprzedała 5 544 akcji dających 0,03686 proc. głosów na WZ, a 8 października na sesji zwykłej zbyła 51 356 papierów Spółki;
  • FON Ecology - 12 października 2010 r. nastąpiła realizacja praw poboru do akcji serii D Spółki, w wyniku czego nastąpiło odcięcie praw poboru;
  • Trans Polonia – w dniu 5 października 2010 r. Spółka opublikowała prospekt emisyjny, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 30 września br. w związku z planowanym debiutem na rynku regulowanym;

 
Opracowanie:

 

Certus Capital