• Spółki z rynku NewConnect stawiają na zagraniczną ekspansjęCoraz bardziej wyraźna poprawa koniunktury w światowej gospodarce skłania wiele polskich firm do rozpoczęcia, ewentualnie intensyfikacji działalności operacyjnej na zagranicznych rynkach. Wspomniana tendencja dotyczy także spółek notowanych na rynku NewConnect, które coraz skuteczniej pozyskują zagranicznych kontrahentów. Oferta polskich firm coraz częściej zawiera produkty w wysokim stopniu przetworzone, są to m.in. nowoczesne rozwiązania informatyczne dla sektora poligraficznego oraz gry komputerowe. W tej grupie warto wspomnieć m.in. o spółkach: Infosystems S.A. oraz Nicolas Games S.A.

 

© emigre - Fotolia.com

 

Dla naszej firmy rozwój działalności operacyjnej poza granicami Polski ma niezwykle istotne znaczenie. Jesteśmy zainteresowani przejęciem dwóch spółek informatycznych prowadzących działalność w Niemczech oraz Rosji. Dysponują one rozbudowanymi strukturami sprzedażowymi oraz wdrożeniowymi. Ich przejęcie umożliwi nam szybkie rozpoczęcie działalności operacyjnej na rynkach zagranicznych. Środki  na ten cel zamierzamy pozyskać z kolejnej emisji akcji o wartości ok. 6,5 mln zł. Potencjalni inwestorzy wykazują bardzo duże zainteresowanie działalnością naszej spółki. W trakcie wstępnych rozmów zadeklarowali gotowość objęcia akcji o wartości 4,5 mln zł. Jednoznacznie świadczy to o pozytywnej reakcji rynku na przyjętą strategię rozwoju spółki – mówi Mariusz Sosnowski, prezes zarządu Infosystems S.A.

 

Niemcy oraz Rosja to rynki o strategicznym znaczeniu dla rozwoju działalności Infosystems S.A., ponieważ w tych krajach systematycznie narasta zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania informatyczne dla sektora poligraficznego i produkcji opakowań. W przypadku Niemiec jest to związane z poszukiwaniem metod automatyzacji produkcji i optymalizacji jej kosztów, co w naturalny sposób sprzyja wzrostowi zapotrzebowania na nowoczesne systemy oferowane przez Spółkę. Podobna tendencja ma miejsce także w Rosji, gdzie przedsiębiorstwa poligraficzne przechodzą technologiczną rewolucje, wyposażając się w nowoczesne maszyny, które wymuszają stosowanie systemów potrafiących się z nimi komunikować.

 

Rynki zagraniczne mają istotne znaczenie również dla dalszego rozwoju działalności notowanej na rynku NewConnect spółki Nicolas Games S.A., która do końca I kw. 2011 roku zamierza zakończyć produkcję gry Afterfall:Insanity. W ciągu dwóch lat od jej debiutu spółka planuje sprzedać, głównie na rynkach zagranicznych, 1 mln egzeplarzy. – Nie zamierzamy bagatelizować znaczenia polskiego rynku gier komputerowych, który rokrocznie notuje coraz większe obroty. Jednak dostrzegamy obszary, gdzie mamy zdecydowanie większe szanse na uzyskanie zadawalających wyników ze sprzedaży. Mam na myśli kraje Europy Zachodniej, Rosję oraz USA – mówi Tomasz Majka, prezes zarządu Nicolas Games S.A.

 

„Spółki notowane na rynku NewConnect również poszukują sposobów, które zapewnią im dywersyfikację źródeł przychodów. Taką ewentualność umożliwia im rozwój działalności operacyjnej poza granicami Polski. Ma to niebagatelne znaczenie szczególnie w obecnej sytuacji, gdy wpływy uzyskiwane z polskiego rynku nie zaspokajają potrzeb coraz większej liczby firm. Polskie spółki skutecznie docierają ze swoją ofertą na zagraniczne rynki. W dużej mierze jest to zasługa dysponowania przez nie usługami i produktami dobrej jakości w przystępnej cenie. Warto podkreślić także fakt, iż coraz częściej są to produkty w wysokim stopniu nasycone nowoczesnymi technologiami, co więcej wiele wskazuje, że wspomniana tendencja nie ulegnie wyhamowaniu w ciągu najbliższych kilku lat" - mówi Bartosz Zalewski, Wiceprezes Zarządu GoAdvisers S.A.

 

Opracowanie:

 

Badog PR