• Ranking NewConnect - wrzesień 2010© Jeffrey Collingwood - Fotolia.com Wcześniejsze przewidywania analityków nie potwierdziły się. Po wakacyjnych załamaniach spółki poprawiają swoją kondycję a na rynkach panuje korzystny klimat inwestycyjny. Ostatni miesiąc, zarówno na parkiecie NewConnect, jak i w segmencie Blue Chipów, stał pod znakiem trendów wzrostowych oraz licznych przełamań szczytów.

 

Nowe szczyty na giełdzie

 

W ostatnim miesiącu warszawski indeks WIG 20 osiągnął nowy szczyt, który zbliżył się do najwyższego od roku poziomu 2690 punktów (wykres 1). Obecnie indeks ten znajduje się w krótkoterminowym trendzie wzrostowym, a na koniec września pokonał istotne dla siebie poziomy, po pierwsze poziom 2600 pkt., po drugie szczyt z 15 kwietnia br., który wynosił 2619 pkt. 

WIG20

Wykres 1. Zmiany kursu zamknięcia WIG 20 za okres 1 września – 8 października 2010 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych stooq.pl

 

Wraz z ostatnim dniem sierpnia na WIG 20 odwrócił się trend krótkoterminowy i jak do tej pory, poziom wzrostów sięgnął około 13 proc., jest to mniej więcej zbliżona wartość do wzrostów w okolicach miesiąca lipca. Warto zauważyć, że z początkiem sierpnia nowego znaczenia nabrały akcje spółek z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.


Analizując przebicie na WIG 20 ostatniego poziomu, tj. 2500 pkt. w sierpniu, można wnioskować, że czeka nas chwilowe zatrzymanie wzrostu oraz testowanie obecnego, znaczącego poziomu wsparcia równego 2600 pkt.

 

Miesiąc wrzesień okazał się bardzo dobrym okresem dla spółek z WIG 20. W analizowanym okresie można było obserwować liczne przełamania szczytów, oraz znaczące wzrosty kursów akcji spółek. Do spółek zasługujących na uwagę zaliczyć można BZ WBK, w przypadku którego fakt przejęcia banku przez spółkę Santander znacząco się odbił na kursie akcji tego pierwszego. Od pierwszych dni września kurs akcji BZ WBK zaczął systematycznie rosnąć ze 187 zł na koniec sierpnia do rekordowej wartości 219 zł. Warto wspomnieć, że jest to najwyższy kurs akcji tej spółki od początku 2008 roku. Po tym przełamaniu wartość kursu zamknięcia nieco spadła, aczkolwiek nadal utrzymuje się na poziomie powyżej 215 zł. 

 

Mówiąc o nowych szczytach na WIG 20, warto również wspomnieć o KGHM. Akcje tej spółki osiągnęły rekordową wartość. Przez wrzesień kurs akcji oscylował w granicach 115 zł osiągając swój szczyt w pierwszych dniach października. Wartość akcji KGHM przekroczyła próg 120 zł osiągając w najlepszym dla siebie momencie poziom 126,50 zł.

 

Nie należy zapominać także o takich spółkach jak PEKAO, która pokonała szczyt z lipca br. przekraczając próg 180 zł, czy o PKO BP, która osiągnęła najwyższy poziom kursu akcji od końca 2008 roku – 45,85 zł. W kategorii „nowe szczyty” można również

wymienić spółki PZU oraz TP SA.

 

Przebudzenie NewConnect 


Po okresie wakacyjnego lenistwa otrząsnął się także rynek NewConnect. We wrześniu nastąpiło pokonanie ważnego poziomu, kształtującego się na wysokości 60 pkt. (wykres 2.). Podobnie jak w przypadku Blue Chipów, na parkiecie tym również miało miejsce odwrócenie trendu. Z długoterminowego trendu spadkowego przyszła kolej na wybicie indeksu NC ku górze. W ostatnich dniach testowane jest wsparcie wspomnianych 60 pkt. oraz można oczekiwać próby wybicia się wartości indeksu powyżej 62 pkt. Warto wspomnieć, że ostatni szczyt odnotowany był w marcu br. i wynosił 62,90 pkt. 

 

NCIndex

Wykres 2. Zmiany kursu zamknięcia NCIndex w okresie 01 wrzesień – 08 październik 2010 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych stooq.pl

 

Na parkiecie NewConnect nastąpił również długo oczekiwany wzrost obrotów (wykres 3.). Jak do tej pory, rynek ten kojarzył się inwestorom z brakiem płynności, niewielkimi obrotami oraz niskim wolumenem. Jednak w ostatnim czasie NC zaczął osiągać rekordowe obroty. W drugiej połowie września wartość obrotów osiągnęła poziom ponad 45 500 tys. zł. W tym samym też czasie rozpoczęło się notowanie nowego indeksu NC Life Science, który małymi krokami zwiększa swoją wartość. Rekordowa wielkość wolumenu NCIndex przypadła na 21 września i osiągnęła poziom ok. 180 mln transakcji.

 

NC Index, NC Life Science

Wykres 3. Wartość obrotów NCIndex oraz NC Life Science w okresie 1 września – 8 października 2010 r. (w tys. zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych stooq.pl

 

Z analizy indeksów branżowych na parkiecie NewConnect wynika, że na zainteresowanie inwestorów zasłużył sobie coraz bardziej popularny w ostatnich czasach sektor usług finansowych, co przekłada się na wzrost wolumenu transakcji oraz obroty w tym sektorze. Segmentami, które w ostatnim okresie nie za dobrze sobie radzą są wypoczynek i technologie. Nie najlepsza sytuacja na rynku oraz brak zainteresowania inwestorów akcjami w tych dziedzinach odbijają się negatywnie na ich kursach.

 

Opracowanie:

 

IPO.pl