• Raport z debiutu - EGB InvestmentsNazwa spółki: EGB Investments S.A.    
Rok założenia: 2001
Prezes Zarządu: Krzysztof Matela        
Dane adresowe: ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz     
Strona www: www.egb.pl

Data debiutu: 29 września 2010 r.
Ticker: EGBA

Opis działalności: EGB Investments S.A. prowadzi działalność w branży windykacyjnej, specjalizując się w zarządzaniu pakietami wierzytelności dla znacznej liczby dłużników. Głównym przedmiotem działalności firmy jest prowadzenie windykacji wierzytelności własnych oraz windykacji na zlecenie. Do jej działań należy egzekwowanie należności z tytułu wystawionych faktur i rachunków, nieuregulowanych kredytów bankowych, pożyczek, obowiązkowych ubezpieczeń, regresów, a także innych roszczeń spółki oraz jej klientów. Spółka obsługuje także portfele sekurytyzowanych wierzytelności bankowych o charakterze korporacyjnym, a także wierzytelności bankowe w stosunku do osób fizycznych, wynikające z kredytów hipotecznych, konsumpcyjnych, samochodowych, kart kredytowych oraz umów leasingowych. Świadczy też usługi due diligence, czyli gromadzenia informacji o planowanych inwestycjach, dotyczących głównie korporacyjnych i detalicznych wierzytelności bankowych.

Kapitalizacja: 37 604 160 zł    
Wielkość oferty: 3 900 000 zł    
Koszty emisji: 78 200 zł    
Przychody za 2009 r.: 14 981 948,38 zł
Zysk netto za 2009 r.: 3 129 044,66 zł    
Cena/Zysk: 12,01    
Cena/Wartość księgowa: 1,80    

Kurs odniesienia: 1,95 zł
Kurs otwarcia: 2,65 zł
Kurs zamknięcia: 2,88 zł    
Wolumen obrotu: 233 603 szt.    
Autoryzowany Doradca: Capital One Advisers Sp. z o.o.    
Animator: Copernicus Securites S.A.    

Struktura akcjonariatu:    
Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ
Niewiarowska Jolanta 30,55% /30,55%
Matela Krzysztof 30,55%/30,55%
Donovan Worldwide SA
(wraz z Nuja Finance Ltd.,
Akerine Holding&Finance Inc.
i Bramson Overseas Ltd.) 23,56%/23,56%

Opracowanie:

Certus Capital