• Statystyka rynku NewConnect w okresie od 29 lutego do 27 marca 2016 roku© Minerva Studio - Fotolia.com

NCIndex na zamknięciu w dniu 24 marca 2016 r. osiągnął poziom 277,68 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich czterech tygodni zyskał na wartości 2,96%. W tym samym kierunku, choć z mniejszą siłą, w opisywanym okresie skierowany był ruch indeksu NCIndex 30, który zyskał 1,36%. Wzrosty o wyższej skali zanotowały indeksy głównego parkietu warszawskiej giełdy: o 5,44% w ostatnich 4 tygodniach wzrosły notowania sWIG80, indeks mWIG40 w tym samym okresie zyskał 2,36%, natomiast WIG20 zwiększył notowania o 4,97%. Dla porównania amerykański indeks Dow Jones Industrial Average  w opisywanym okresie wzrósł o 5,38%.

 

Wartość handlu na rynku NewConnect w okresie od 29 lutego do 27 marca 2016 r. osiągnęła poziom 93,32 mln zł, co świadczy o niższej o 29,75% aktywności inwestorów względem poprzedniego miesiąca, gdy obroty wyniosły 132,85 mln zł.

 

Rys. 1. Notowania NC Index (oś lewa) oraz obroty sesyjne (w tys. zł, oś prawa) na rynku NewConnect w okresie 2 stycznia 2015 r. – 24 marca 2016 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Rys. 2. Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 26 lutego – 24 marca 2016 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 163 spółek zwiększyło poziomy swoich notowań, kursy 86 spółek pozostały bez zmian, natomiast 170 spółek zanotowało spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

  • Silesia One S.A. – na wzrost ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja raportu bieżącego z treścią uchwał podjętych na NWZA Emitenta z dnia 9 maca 2016 r.;
  • Esperotia Energy Investments S.A. - na wzrost ceny akcji nie miały wpływu żadne istotne, przekazywane do wiadomości publicznej informacje;
  • Novina S.A. - na wzrost ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja raportów bieżących dotyczących rekomendacji wypłaty dywidendy oraz zawarcia przez Emitenta umów istotnej  wartości.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 26 lutego – 24 marca 2016 r.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

SILESIA

200,00

ESPEROTIA

150,00

NOVINA

126,19

INVENTI

106,82

EZO

106,32

VISION

100,00

ARTNEWMED

100,00

HFTGROUP

100,00

BLUETAX

100,00

MERIT

81,82

GLGPHARMA

66,67

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: Presto S.A., Velto Cars S.A. oraz Vivid Games S.A.,

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 29 lutego – 24 marca 2016 r.

Nazwa spółki

Obrót (w tys. zł)

PRESTO

22 599,80

VELTO

7 040,55

VIVID

4 639,86

BLOOBER

4 593,03

SOFTBLUE

3 395,14

FARM51

3 363,47

FLUID

2 904,02

NOVINA

2 368,92

EC2

2 276,28

BORUTA

2 213,94

EFENERGII

1 816,24

 

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

  • Presto  S.A. – w dniu 7 marca 2016 r. Emitent opublikował raport bieżący EBI nr 13/2016, w którym Zarząd oświadczył, iż w jego opinii w sytuacji Spółki jak i jej otoczeniu rynkowym nie zaszły żadne zmiany uzasadniające obserwowany spadek kursu akcji;
  • Polska Grupa Przemysłowa POLONIT S.A. – na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, przekazywane do wiadomości publicznej informacje;
  • Graphic S.A. – na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, przekazywane do wiadomości publicznej informacje.

 

Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie 26 lutego – 24 marca 2015 r.

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

PRESTO

-75,47

PGPPOLONI

-50,00

GRAPHIC

-47,57

TROPHYRES

-47,06

FINHOUSE

-45,45

MOBINI

-45,33

OPENNET

-43,82

B2BPARTNER

-43,75

NANOTEL

-42,98

DOMENOMAN

-40,00

EFICOM

-40,00

 

Opracowanie: