• Raport z debiutu - Unified Factory© vege - Fotolia.com

Nazwa spółki: Unified Factory S.A.                                                                  

 

Rok założenia: 2015

Strona www: www.unifiedfactory.pl

 

Data debiutu: 21 marca 2016 r.

Sektor: informatyka

Ticker: UFC

 

Opis działalności: Podstawowym obszarem działalności Emitenta jest oferowanie oprogramowania (licencje, usługi-Saas) dostępnego w platformie Customer Service Automation (CSA). Przedmiotowa platforma została zbudowana i wdrożona przez Emitenta w czerwcu 2014 roku ze środków unijnych pozyskanych w ramach działania: „8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”; Nazwa projektu: „Wdrożenie internetowej platformy B2B do integracji usług w oparciu o zaawansowane narzędzia komunikacji bezpośredniej”. CSA znajduje się w procesie ciągłego rozwoju, w oparciu o rozwiązania pamięci asocjacyjnej, automatyzujące sprzedaż i obsługę klienta.

 

Kapitalizacja: 34.246.400,00 zł*

Wielkość oferty: 6.246.400,00 zł*

Koszty emisji: 472.000,00 zł (7,56% wartości oferty)

Przychody za 2015 r.: 34.821.000,00 zł**

Zysk netto za 2015 r.: 2.386.000,00 zł**

Kapitał własny: 4.892.770,00 zł**

Cena/Zysk: 14,35*

Cena/Wartość księgowa: 7,00*

* wg ceny emisyjnej akcji serii D równej 5,00 zł

** dane niebadane przez biegłego rewidenta

 

Kurs odniesienia: 5,00 zł

Kurs otwarcia: 7,00 zł

Kurs zamknięcia: 6,50 zł    

Wolumen obrotu: 23.158 szt.

Autoryzowany Doradca: Noble Securities S.A.

Animator: Noble Securities S.A.

 

Struktura akcjonariatu:     

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Maciej Okniński 41,28% / 40,97%

Tymon Betlej 11,51% / 11,56%

Cezary Nowosad 8,18% / 7,62%

Rafał Dąbrowa 8,18% / 7.62%

Pozostali 30,85% / 32,22%

 

Zobacz wideo z debiutu spółki na rynku NewConnect

 

 

Opracowanie:

 

Blue Oak