• Statystyka rynku NewConnect w okresie od 1 do 28 lutego 2016 r. 

NCIndex na zamknięciu w dniu 26 lutego 2016 r. osiągnął poziom 269,67 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich czterech tygodni stracił na wartości 5,59%. W opisywanym okresie spadek o znacząco większym zakresie zanotował NCIndex 30, który stracił 10,69%. Odwrotnie zachowywały się indeksy głównego parkietu warszawskiej giełdy, które wykazywały dodatnie dynamiki wzrostu. O 2,07% w omawianym okresie wzrósł kurs sWIG80, indeks mWIG40 zanotował wzrost o 3,12%, natomiast WIG20 na przestrzeni ostatniego miesiąca zwiększył wartość swoich notowań o 3,61%. Dla porównania amerykański indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 1,05%.

 

Wartość handlu na rynku NewConnect w omawianym okresie osiągnęła poziom 132,85 mln zł, co świadczy o wyższej o 30,87% aktywności inwestorów względem poprzedniego miesiąca, gdy obroty wyniosły 101,51 mln zł.

 

Rys. 1. Notowania NC Index (w pkt, oś lewa) oraz obroty sesyjne (w tys. zł, oś prawa) na rynku NewConnect w okresie 2 stycznia 2015 r. – 26 lutego 2016 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Rys. 2. Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 29 stycznia – 26 lutego 2016 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 138 spółek zwiększyło poziomy swoich notowań, kursy 81 spółek pozostały bez zmian, natomiast 198 spółek zanotowało spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

  • Forposta S.A. – na wzrost ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja raportu okresowego Spółki za IV kw. 2015 r.;
  • TrophyResort Nyrt. - na wzrost ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja raportu bieżącego w sprawie zwołania NWZA Emitenta oraz raportu okresowego Spółki za IV kw. 2015 r.;
  • BIOERG S.A. - na wzrost ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja raportu bieżącego w sprawie zwołania ZWZA Emitenta oraz raportu okresowego Spółki za IV kw. 2015 r.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 29 stycznia – 26 lutego 2016 r.

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

FORPOSTA

361,22

TROPHYRES

195,65

BIOERG

166,67

GRAPHIC

125,61

MOBINI

108,33

MGAMES

83,33

BPC

81,82

B2BPARTNER

77,78

COMPRESS

72,73

MMCPL

67,56

EKIOSK

58,33

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: Fly.pl S.A., SoftBlue S.A. oraz Velto Cars S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie od 1 do 26 lutego 2016 r.

Nazwa spółki

Obrót ( w tys. zł)

FLYPL

13 901,45

SOFTBLUE

11 968,52

VELTO

10 883,68

PRESTO

10 097,22

BORUTA

8 544,56

BLOOBER

7 584,59

EFENERGII

6 897,76

VIVID

6 781,65

FLUID

4 373,33

MAKORA

3 041,54

MEDGALIC

2 849,29

 

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

  • Hetan Technologies  S.A. – na spadek ceny akcji Spółki mogła mieć wpływ publikacja raportu okresowego Spółki za IV kw. 2015 r.;
  • Marka S.A. – na spadek ceny akcji Spółki mogła mieć wpływ publikacja raportu okresowego Spółki za IV kw. 2015 r.;
  • Grupa Jaguar S.A. – na spadek ceny akcji Spółki mogła mieć wpływ publikacja raportu okresowego Spółki za IV kw. 2015 r. oraz publikacja raportu bieżącego EBI 3/2016 w sprawie oferty publicznej akcji serii D Emitenta.

 

Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie 7 grudnia – 30 grudnia 2015 r.

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

HETAN

-62,50

MARKA

-57,86

GRJAGUAR

-57,69

PRESTO

-57,60

M4B

-52,63

MAKORA

-51,14

JANTAR

-51,11

INVENTI

-51,11

BLUETAX

-50,00

LIBERTY

-49,00

PGPPOLONI

-47,06

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory