• Raport z debiutu – MED-GALICJANazwa spółki: MED-GALICJA S.A.              

 

Rok założenia: 2007

Strona www: www.med-galicja.pl

 

Data debiutu: 8 lutego 2016 r.

Sektor: handel

Ticker: MGC

 

Opis działalności: Emitent prowadzi sieć sklepów medycznych m.in. z przedmiotami rehabilitacyjno-ortopedycznymi produkowanymi seryjnie, jak i na zamówienie indywidualne. MED-GALICJA S.A. jest producentem lub wyłącznym dystrybutorem części oferty, np. protez kończyn czy wózków inwalidzkich specjalistycznych dla dzieci amerykańskiej firmy Convaid Products Inc. Spółka oferuje swą pomoc, zaangażowanie i doświadczenie pacjentom – dzieciom i dorosłym, a także ich rodzicom i opiekunom, polegającą na odpowiednim doborze produktów medycznych do indywidualnej sytuacji klienta. Taka filozofia działania owocuje polepszeniem komfortu życia klientów i długoterminową współpracą.

 

Kapitalizacja: 4 146 497,60 zł

Wartość oferty: 463 000,00 zł

Koszty emisji: brak danych

Przychody za 2015 r.: 5 912 600,00 zł*

Zysk netto za 2015 r.: -258 100,00 zł*

Kapitał własny:                      1 761 100,00 zł*

Cena/Zysk:                              -28,69**

Cena/Wartość księgowa: 4,20**

*dane za I-IV kwartał 2015 r., niebadane przez biegłego rewidenta

 ** według kursu odniesienia na debiucie

 

Kurs odniesienia: 0,50 zł

Kurs otwarcia: 0,46 zł

Kurs zamknięcia: 0,28 zł

Wolumen obrotu: 2 142 883 szt.

Autoryzowany Doradca: Art Capital sp. z o.o.

Animator: DM BDM S.A.

 

Struktura akcjonariatu:     

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Aleksander Górny 29,64% / 29,64%

Kazimierz Stafin 12,50% / 12,50%

Andrzej Kutrzuba bezpośrednio i pośrednio 9,93% / 9,93%

Krzysztof Bartuś 9,26% / 9,26%

Wojciech Ozga wraz z osobą blisko związaną 7,37% / 7,37%

Free float 31,30% / 31,30%

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory