• Raport z debiutu - INDOSNazwa spółki: INDOS SA          

 

Rok założenia: 1991

Strona www: www.indos.pl

 

Data debiutu: 16 lutego 2016 r.

Sektor: usługi finansowe

Ticker: INS

 

Opis działalności: Emitent prowadzi działalność na rynku obrotu wierzytelnościami, gdzie jego głównymi obszarami aktywności są: factoring, zakup wierzytelności, windykacja na zlecenie, monitoring płatności, pożyczki dla podmiotów gospodarczych, najem i dzierżawa środków trwałych. Spółka prowadzi działalność na terenie całego kraju wykorzystując do tego swoich przedstawicieli terenowych. Obsługiwane są wszelkie branże w segmencie B2B, z uwzględnieniem przypisanych im ryzyk. Działalność Emitenta w zakresie zarządzania wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych stanowi, zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych, działalność regulowaną i wymagała zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Kapitalizacja: 38 625 955,00 zł

Wartość oferty: 2 270 300,00 zł

Koszty emisji: 111 154,07 zł/4,90%*

Przychody za 2015 r.: 12 718 345,92 zł**

Zysk netto za 2015 r.: 4 345 388,67 zł**

Kapitał własny: 25 033 333,57 zł**

Cena/Zysk: 8,20***

Cena/Wartość księgowa: 1,42***

* wielkość procentowa wartości oferty

** dane za I-IV kwartał 2015 r., niebadane przez biegłego rewidenta

*** według kursu odniesienia na debiucie

 

Kurs odniesienia: 5,00 zł

Kurs otwarcia: 6,30 zł

Kurs zamknięcia: 5,42 zł

Wolumen obrotu: 3 789 szt.

Autoryzowany Doradca: Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k. Izabella Żyglicka i Wspólnicy  

Animator: DM BDM S.A.

 

Struktura akcjonariatu:     

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Ireneusz Glensczyk 31,21% / 32,24%

Andrzej Wernicke 31,21% / 32,24%

Tadeusz Zientek 31,21% / 32,24%

Free float 6,37% / 3,29%

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory