• Statystyka rynku NewConnect w okresie od 4 do 31 stycznia 2016 r. 

NCIndex na zamknięciu w dniu 29 stycznia 2015 r. osiągnął poziom 285,67 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich czterech tygodni zyskał na wartości 2,62%. W opisywanym okresie wzrósł również NCIndex 30, jednak nieznacznie mniej, bo o 1,30%. Odwrotnie zachowywały się indeksy głównego parkietu warszawskiej giełdy, które wykazywały ujemne dynamiki: o 5,75% niższa na koniec okresu była wartość kursu sWIG80, notowania mWIG40 spadły o 5,43%, natomiast WIG20 stracił 4,24%. Indeks giełdy amerykańskiej Dow Jones Industrial Average w tym czasie spadł o 5,50%. Wartość handlu na rynku NewConnect w omawianym okresie osiągnęła poziom 101,51 mln zł, co świadczy o wyższej o 4,94% aktywności inwestorów względem poprzedniego miesiąca, gdy obroty wyniosły 96,7 mln zł.

 

Rys. 1. Notowania NC Index (oś lewa) oraz obroty sesyjne (w tys. zł, oś prawa) na rynku NewConnect w okresie 2 stycznia 2015 r. – 29 stycznia 2016 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Rys. 2. Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 30 grudnia 2015 r. – 29 stycznia 2015 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 161 spółek zwiększyło poziomy swoich notowań, kursy 68 spółek pozostały bez zmian, natomiast 189 spółek zanotowało spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

 

  • M4B S.A. – na wzrost ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja raportu bieżącego EBI 2/2016 zawierającego treści uchwał podjętych na NWZA Spółki z dn. 11 stycznia 2016 r.;
  • Grupa Jaguar S.A. - na wzrost ceny akcji nie miały wpływu żadne przekazywane w danym okresie do publicznej wiadomości informacje;
  • Patent Fund S.A. - na wzrost ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja raportu bieżącego EBI 1/2016 z dn. 26 stycznia 2016 r. w przedmiocie podpisania listu intencyjnego z firmą doradczą specjalizująca się pozyskiwaniu dotacji dla firm.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 30 grudnia 2015 r. – 29 stycznia 2016 r.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

M4B

533,33

GRJAGUAR

178,57

PATFUND

155,88

MONDAY

142,86

FUTURIS

142,86

LUXIMA

133,33

PREMFOOD

128,00

GTRINITY

115,58

BPI

108,33

BOOMERANG

102,63

BLUETAX

100,00

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: SoftBlue S.A., Bloober Team S.A. oraz Europejski Fundusz Energii S.A.,

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 7 grudnia – 30 grudnia 2015 r.

 

Nazwa spółki

Obrót (w tys. zł)

SOFTBLUE

27 987,81

BLOOBER

8 218,40

EFENERGII

7 893,72

VIVID

6 582,12

FLUID

4 892,07

FLYPL

4 268,00

BALTICINV

3 087,01

BORUTA

3 015,89

FARM51

2 366,48

EC2

1 876,49

ORPHEE

1 439,66

 

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

 

  • Eurosystem  S.A. – na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne przekazywane do publicznej wiadomości w danym okresie informacje;
  • MagnifiCo S.A. – na spadek ceny akcji Spółki mogły mieć wpływ publikowane w systemie EBI informacje związane z procesem przeniesienia przedsiębiorstwa Spółki do spółki celowej;
  • SoftBlue S.A. – na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne przekazywane do publicznej wiadomości w danym okresie informacje. Wcześniej, w raporcie bieżącym EBI 6/2015  z dn. 23 grudnia 2015 r., Zarząd przekazał do publicznej wiadomości swój komentarz, według którego nie zaszły fundamentalne przesłanki do spadku wyceny Spółki.

 

Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie 7 grudnia – 30 grudnia 2015 r.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

ERS

-66,67

MAGNIFICO

-61,67

SOFTBLUE

-55,81

PPRICE

-50,00

STANDREW

-45,83

BALTICINV

-43,84

HFTGROUP

-43,23

MOTORICUS

-43,18

TROPHYRES

-41,03

MERIT

-39,13

PIK

-39,02

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory